Thời sự/2005/08

Đây là thời sự về Wikimedia vào tháng 8 năm 2005, chỗ trung ương để cho những người dùng lượm tin về các dự án và báo cáo về những việc đang xảy ra. Trang này đâu dành cho thảo luận; chỉ cho báo các phân ban khác nhau về những vấn đề khắp cộng đồng.

Tháng 8 năm 2005Edit

  • MediaWiki ngữ nghĩa: Sau khi những thảo luận hay ở hội Wikimania, hiện có cổng mới để tổng hợp các chương trình để làm máy móc có thể đọc hiểu Wikipedia dễ hơn. Xin mời thăm cổng này và tham gia vào thảo luận!
  • Kỳ hội Wikimania năm 2005 ở Frankfurt am Main (Đức) xong rồi, và đã bắt đầu đặt kế hoạch cho kỳ năm 2006.
  • Đề nghị cho dự án mới: WikiMusic, cho bản nhạc; bảng tay cho cây đàn; lời bài hát; thảo luận về nhạc sĩ, ca sĩ, và tập đĩa nhạc; và những cái gì có liên quan với âm nhạc.
  • Đang thảo luận về vụ xóa Wikiversity ở Wikibooks tiếng Anh, có thể di chuyển nội dung của Wikiversity đến Meta. Cũng thảo luận về vấn đề để chỗ cho tiểu dự án mới.

Bài dịch cho thuần nàyEdit

  1. Moai – en:
  2. Tị húy – zh:
  3. Đồng pengou – de: ru: hu:
  4. Baarle – nl:
  5. Trò kéo co – en:

Xem thêmEdit