Thời sự/2005/03

Đây là thời sự về Wikimedia, chỗ trung ương để cho những người dùng lượm tin về những kế hoạch và báo cáo về những việc đang xảy ra. Trang này đâu cho thảo luận; chỉ cho báo các phân ban khác nhau về những vấn đề khắp cộng đồng. Xem: Tin tức về Wikimedia, Goings-on

Tháng 3 năm 2005Edit

  • Đợt vận động gây quỹ đã xong vào ngày 1 tháng 3. Chúng ta vượt qua mục đích 26%. Cám ơn cho mọi người đóng góp!
  • Giáo hội thống nhất sẽ đem lại Dự án Bách khoa toàn thư của họ. Đã thảo luận mở đầu giữa Andy WilsonEd Poor về khả năng hòa cơ sở dữ liệu của họ vào Wikipedia. Tiến sĩ Wilson có quan tâm lấy phần mềm MediaWiki rồi dựng lên máy phục vụ riêng, nhưng mà Ed Poor lo lắng về tránh chia ra những website. Giới hạn cho phiên bản sách vào năm 2008.
  • Đề nghị cho dự án mới: Wikirec, dự án lớn để thành lập wiki cho những hoạt động giải trí ngoài trời. Mọi trang sẽ đề tọa độ GPS và những hoạt động liên quan, làm cho hệ thống tìm kiếm trong Wikirec mạnh lắm.
  • Ủy Ban Tập đoàn Wikimedia đang hỏi mọi người ở Meta cho đề tài thảo luận, để mọi người thảo luận, cho hội nghị Ủy Ban lần sau và cho tương lai. Mời các bạn trả lời, bình luận, cân nhắc, và đề nghị.
  • Đề nghị cho dự án mới: Wikicode, dự án để cộng tác về mã nguồn phần mềm. Những trang sẽ bao gồm mã nguồn, tên hợp, mô tả, và chỉ thị để biên dịch phần mềm. Xem Wikicode cho thêm chi tiết.
  • Website chính của Wikimania sắp mở cửa. [1] Đang thỉnh cầu dịch Biểu mẫu đăng ký qua tiếng Đức, Pháp, Tây Ban Nha, và Etperantô trước ngày 31.

Bài dịch cho thuần nàyEdit

  1. en:Enric Valor i Vives: chưa dịch
  2. en:Paper plane: chưa dịch
  3. fr:Oum Kalthoum: chưa dịch
  4. ro:Nadia Comăneci: chưa dịch

Phần mềmEdit