Thời sự/2005/01

Này là thời sự về Wikimedia, chỗ trung ương để cho những người dùng lượm tin về những kế hoạch và báo cáo về những việc đang xảy ra. Trang này đâu cho thảo luận; chỉ cho báo các phân ban khác nhau về những vấn đề khắp cộng đồng. Xem: Tin tức về Wikimedia, Goings-on

Tháng 1 năm 2005Edit

 • Ngày 20 tháng 2, hai phiên bản 1.4rc1 và 1.3.11 được phát hành. Nó có vài sửa đổi để bảo vệ.
 • Cập nhật: Đang thử một thiết kế mới bằng nhiều ngôn ngữ. Mời bình luận của mọi người dùng các ngôn ngữ và trình duyệt. Bắt đầu bầu cử về thay thiết kế hiện nay.
 • Đề nghị cho dự án mới: Tiêu chuẩn buôn bán, dự án để ủng hộ phát triển quốc tế mà có thể dẫn Wikipedia đến trình độ cho cai trị công dân toàn cầu.
 • Đang thảo luận ở nofollow về Wikipedia làm gì tại những động cơ tìm kiếm như Google.
 • Vào ngày 21, bắt đầu thảo luận mới về hỗ trợ Lilypond, một cách mới để viết vào bản nhạc nguồn gốc ở mọi dự án Wikimedia.
 • Đề nghị cho dự án mới: Wikibuilder, từ điển bách khoa về kiến trúc.

Bài dịch cho thuần nàyEdit

 1. en:Lao: chưa dịch
 2. en:Xöömej: chưa dịch
 3. w:de:Pyramiden von Güímar: chưa dịch
 4. w:zh:大熊猫: chưa dịch
 5. w:en:Kasimov: chưa dịch

Phần mềmEdit

 • Ngày 17, v1.4beta5 phát hành và cái đặt trên mọi website của Wikimedia. Nó bao gồm vài sửa đổi cho an ninh và một thay đổi nhỏ đến lược đồ của cơ sử dữ liệu.
 • Ngày 8, v1.4beta4 phát hành và cái đặt trên mọi website của Wikimedia.