Thời sự/2004/11

Này là thời sự về Wikimedia, chỗ trung ương để cho những người dùng lượm tin về những kế hoạch và báo cáo về những việc đang xảy ra. Trang này đâu cho thảo luận; chỉ cho báo các phân ban khác nhau về những vấn đề khắp cộng đồng. Xem: Tin tức về Wikimedia, Goings-on

Tháng 11 năm 2004Edit

  • TestWikipedia đang tiếp tục thử trước bê-ta cho phiên bản 1.4 gần đến của phần mềm MediaWiki.
  • Website thử cho Wikinews (wiki cho tin tức) được thiết lập ở demo.wikinews.org, cho đến lúc ban làm giải quyết chính thức về dự án đó.
  • Đang kêu cho Bản tin: lần đầu tiên lượm bản báo cáo cho tất cả những dự án bắt đầu rồi. Mời bạn làm một bản báo cáo cho dự án của bạn!
  • Wikimania 2005, 5 tháng 11 năm 2004: Tên cho sự gặp này được bầu. Wikimania bây giờ chính thức gọi là "Wikimania 2005: Hội nghị quốc tế đầu tiên của Wikimedia". Đang thảo luận về cách vẽ biểu ngữ đề nghị: xem Wikimania:Banner cho chi tiết.
  • Đề nghị cho Wiktionary liên tưởng (associative?) mở lên cho thảo luận ở Wiktionary.
  • Vào tháng 8 và 9 năm 2004, đại khái là tốc độ cầu tệp gấp đôi: Nhớ đọc bản báo cáo hoàn toàn của JamesDay về sự phát triển và sự cần phần cứng: Hardware capacity growth planning (đặt kế hoạch cho tăng lên dung lượng phần cứng).

Bài dịch cho thuần nàyEdit

  1. w:pl:Rafael del Riego: chưa dịch
  2. w:en:Klaipeda: dịch một tí rồi
  3. w:en:Pohjola: chưa dịch