Template:Wikimedia Foundation elections/2021/Trustee Evaluation Form/ca

This page is a translated version of the page Template:Wikimedia Foundation elections/2021/Trustee Evaluation Form and the translation is 100% complete.

Evaluation form

Template parameters[Edit template data]

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Wikimedia experienceWikimedia experience

This includes contributions to: Wikimedia projects Wikimedia organizations or affiliates Wikimedia movement organizer Wikimedia movement ally organization

Stringrequired
Board experienceBoard experience

Serving on a board of trustees/directors (or a similar governing body) of a nationally- or globally-focused organization

Stringrequired
Executive experienceExecutive experience

This includes working at an executive level for an organization of comparable (or greater) size, complexity, and scope to the Wikimedia Foundation.

Stringrequired
Subject-matter expertiseSubject-matter expertise

This includes contributing in areas relevant to the Wikimedia Foundation and the Board. Areas may include: global movement building and community organization enterprise-level platform technology and/or product development, public policy and the law, knowledge sector (e.g., academia/GLAM/education), human rights and social justice, open Internet/free and open source software, organizational strategy and management, finance and \n financial oversight, non-profit fundraising, human resources, board governance

Stringrequired
BackgroundBackground

Do you belong to a group that has faced historical discrimination and underrepresentation? For example: gender, race, ethnicity, disability, LGBTQ+ identity, social class, economic status, or caste.

Default
Yes/No
Stringrequired
GeographieGeography

Based on the geographic regions where you have lived, will this contribute to the geographic diversity?

Default
Yes/no
Stringrequired
LanguageLanguage

Are you a native speaker of a language other than English?

Default
Yes/No
Stringrequired
Political system experiencePolitical system experience

Do you have experience living in and/or working to share knowledge in a non-democratic, state-censoring, or repressive context?

Default
Yes/No
Stringrequired


Formulari d'avaluació de membre de la Junta
Anys d'experiència
<1 1–2 2–5 5–10 10+

Experiència a Wikimedia. El candidat és un col·laborador dedicat al moviment Wikimedia. Les contribucions elegibles inclouen: contribucions als projectes Wikimedia, pertinença a una organització o filial de Wikimedia, activitats com a organitzador del moviment Wikimedia o participació amb una organització aliada del moviment Wikimedia.

Experiència a una junta. El candidat ha estat membre de la junta o d'altres òrgans de govern similars d'una organització a nivell nacional o mundial (sense ànim de lucre, amb ànim de lucre o governamental).

Experiència executiva. El candidat ha treballat a nivell executiu per a una organització, departament o projecte de mida, complexitat i abast comparable (o superior) a la Fundació Wikimedia.

Expertesa en la matèria. El candidat ha treballat o ha estat voluntari de manera significativa en una àrea rellevant per a la tasca de la Fundació i de la Junta. Aquestes àrees es determinaran anualment i poden incloure àrees com la creació de moviments globals i l'organització comunitària, el desenvolupament de productes i tecnologia de plataformes a nivell empresarial, les polítiques públiques i el dret, el sector del coneixement (per exemple, acadèmia/GLAM/educació), drets humans i justícia social, Internet obert/programari lliure i de codi obert, estratègia i gestió organitzativa, supervisió financera i finances, recaptació sense ànim de lucre de fons, recursos humans, governança de la junta.

Diversitat: Context El candidat pertany o ha pertanyut a un grup que s'ha enfrontat a una discriminació històrica i una infrarrepresentació en estructures de poder (relacionades, per exemple, amb gènere, raça, ètnia, discapacitat, identitat LGBTQ+, classe social, estatus econòmic o casta).

Diversitat: Geografia El candidat contribuiria a la diversitat geogràfica general de la Junta Directiva, en funció de les regions geogràfiques on hagi viscut.

Diversitat: Llengua El candidat és nadiu en un idioma diferent de l'anglès.

Diversitat: experiència del sistema polític El candidat té una experiència considerable vivint i/o treballant per compartir coneixement en un context no democràtic, censura estatal o repressió.