Template:Main Page/Community and communication/nan

This page is a translated version of the page Template:Main Page/Community and communication and the translation is 100% complete.
» Babel, chi̍t ê thó-lūn Meta-Wiki ê só͘-chāi
» Kià-phoe lia̍t-toaⁿ kap IRC
» Meetups, chi̍t ê li-sòaⁿ sū-kiāⁿ ê lia̍t-toaⁿ
» Wikimedia Tāi-sài, bô-kāng gí-giân ê chāi-tē lâin-lio̍k lia̍t-toaⁿ
» Wikimedia Lūn-tôaⁿ, chi̍t ê Wikimedia kang-sū ê to-gí-giân lūn-tôaⁿ
» Wikimedian
» Wikimedia Chu-goân Tiong-sim, WMF chu-goân tiong-sim