Οι εκλογές τελείωσαν στην 12 Ιουνίου 2011. Δε γίνονται δεκτές άλλες ψήφοι.
Τα αποτελέσματα των εκλογών θα ανακοινωθούν στις 17 Ιουνίου 2011.
Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου 2011
Οργανισμός