Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Brussels Strategy Salon Dinner - April 25, 2017/pl

Other languages:
English • ‎español • ‎polski • ‎български • ‎עברית • ‎中文

Ogólny przegląd:

25 kwietnia 2017 r. Fundacja Wikimedia zgromadziła grupę wpływowych europejskich decydentów, działaczy i organizatorów, aby omówić przyszłość Wikipedii i ruchu Wikimedia. Podczas kolacji odbyto trzygodziną rozmowę, na temat zawarty w pytaniu “Jak bieżące trendy w regulacjach mogą wpłynąć na przyszłość wolnej wiedzy?” Lista uczestników i notatki / kluczowe spostrzeżenia zamieszczono poniżej.

Uczestnicy:

 1. Maarten Deneckere (User: MADE), Wikipedysta
 2. David Hammerstein, Commons Network
 3. Gwen Franck, Personal Capacity
 4. Dimi Dimitrov, Wikimedia Foundation
 5. Christopher Henner, Wikimedia Foundation
 6. Joe McNamee, EDRI
 7. Fanny Hidvegi, AccessNow  
 8. Katherine Maher, Wikimedia Foundation
 9. Caitlin Virtue, Wikimedia Foundation
 10. Anonimowy uczestnik
 11. Anonimowy uczestnik

Kluczowe wnioski:

 1. Trendy wzbudzające obawy
  1. Obawy ograniczają nasze możliwości. Ludzi rozpoznają możliwości ale są zniechęcani przez lęk.
  2. Regulacje tworzą motywacje do kontroli, zapobiegania i / lub umożliwiania sporów sądowych. Te regulacje i kontrola ograniczą wzrost.
  3. Pytanie, które powinniśmy zadać to: "Jak efektywne są te regulacje?"
   1. "Wydaje się, że zawsze jesteśmy skazani na bycie kilka kroków za tym, co dzieje się w tej dziedzinie". Istnieje ogólnie zjawisko kontrolowania współczesnej technologii przez przestarzałe regulacje.
   2. A także, uchwalanie regulacji to jedna rzecz, ale ich egzekwowanie i egzekwowanie dobrze/skutecznie to inna sprawa.
  4. Czy prawa człowieka i demokracja to wspólne wartości w skali globalnej? My (część zachodniego świata) zakładamy, że zasady prawa są spisane na kamiennej tablicy [przypis tłumacza: obowiązują bezwzględnie]. Ludzie ze wschodniej części UE mogą nam przypomnieć, że tak nie jest.
  5. Wzrost zjawiska tworzenia regulacji metodą kopiuj i wklej stanowi problem, ale być może nie rozprzestrzeni się. Południowa Afryka i Ameryka Południowa często podążają drogą, którą wyznaczają regulacje UE, ale Japonia może iść własną drogą. Wciąż jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy tendencja ta będzie nadal występować w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej.
 2. Transparentność w podejmowaniu decyzji jest kluczowa.
  1. W tej chwili jej brakuje i potencjalnie się zmniejsza. Wiele decyzji jest obecnie podejmowanych za zamkniętymi drzwiami lub rezultaty dyskusji są z góry założone zanim dyskusja się zacznie.
  2. Brak klarownej ścieżki legislacyjnej w UE powoduje, że trudno jest zaangażować społeczeństwo do procesu.
  3. Zachodzi skłonność do bycia postrzeganym jako próbujący rozwiązywać problem, zamiast rzeczywiście go rozwiązywać.
  4. Rozwiązania oparte na dowodach są kluczowe. Powinniśmy unikać stosowania dużej liczby danych aby uzasadniać wcześniej zdecydowane plany.
  5. Również, obecne wydarzenia (np. terroryzm) mogą powodować nierealistyczne harmonogramy rozwoju regulacji
 3. Wolne i Otwarte
  1. Wierzymy, że tworzenie wiedzy i systemów, które są wolne i otwarte jest pierwszym krokiem. Ale co jest drugim krokiem? Czy kolejny krok pomoże w odtworzeniu Wspólnego? Powinniśmy zawsze pytać "jaki jest publiczny zwrot z inwestycji publicznych?"
  2. Istnieje błędne przekonanie, że istnieje niedobór rzeczy, które są faktycznie obficie dostępne. W rzeczywistości niektóre zasoby naturalne i towary handlowe są rzadkie, ale wiedza jest obfita.
  3. Cierpimy na brak przywództwa i wizji w tym obszarze.
  4. Naszym wyzwaniem jest powiązanie regulacji z ludzkimi problemami.
  5. Filantropia może mieć znacząco pozytywny wpływ: Zasady Fundacji Gatesów co do otwartego dostępu wpływają na wszystkie finansowane przez nich badania.
 4. Przebłyski nadziei
  1. Wiosna Akademicka popchnęła komisję i wydawców.
  2. Małe pozytywne ruchy zajmujące się prawami własności intelektualnej, energią i ogrodnictwem miejskim są zachęcające. Zmiany te umożliwiają większej liczbie osób korzystanie z dostępnych technologii poprawy ich lokalnych społeczności.
  3. Pozytywne zmiany na poziomach państwa/regionów.
 5. Co więcej może (lub powinien) zrobić ruch Wikimedia?
  1. Brać udział w SPARC, platformie open access UE (coś bezpośrednio z Fundacji Wikimedia?)
  2. Fundacja Wikimedia powinna przedstawiać wpływ naszej pracy na regulacje, które wspieramy.
   1. Jeden ze sposobów: "dodać więcej rzeczywistości" do publicznego dyskursu na te tematy: jak te regulacje wpływają na ludzi na poziomie ulicy? Fundacja Wikimedia musi przedstawić lepsze argumenty, dlaczego tak ważne jest otwarcie. Wskazać silniejszy związek między sposobem regulowania internetu a rzeczywistymi problemami świata.
   2. Innym sposobem jest podkreślenie narracji "internetu jako uniwersalnej, bezpłatnej usługi, w której decentralizacja, uczestnictwo i prywatność są bezpośrednio sprzeczne z ludźmi i firmami, które próbują wykorzystać Internet do swoich interesów handlowych."
  3. Fundacja Wikimedia powinna być świadoma regulacji UE, które są obecnie przedmiotem debat i ich potencjalnych skutków oraz powinna działać na rzecz mobilizacji naszych społeczności w działania.
  4. Istnieje nieufność pomiędzy przemysłem a rządami. Czy Fundacja Wikimedia może pomóc w wyciągnięciu na powierzchnię i zwrócenie uwagi na informacje wysokiej jakości, które mogłyby zmniejszyć tę nieufność?
  5. Skoncentrować się na kluczowej części własnego DNA.
  6. Tradycyjnie Fundacja Wikimedia nie koncentrowała się na roli jaką pełnią treści: jak prosty fakt, że jesteśmy w stanie funkcjonować jako organizacja, przynosi korzyści światu.
  7. UE musi pozwolić na regulacje proinnowacyjne, a nie na politykę nakazową, która przypuszczalnie poradzi sobie z problemami dnia bieżącego. Fundacja Wikimedia mogłaby pomóc w opowiadaniu się za tymi rodzajami regulacji.
  8. Wikimedia nie może być po prostu repozytorium - jeśli nie pójdziecie dalej niż tylko proste utrzymywanie wiedzy, wszyscy stracimy naszą szansę.
  9. Pytanie: Czy można mieć globalny, otwarty internet bez globalnego zbioru zasad? Lub przynajmniej sieć reguł, które działają ze sobą nawzajem (tzn. prawa autorskie i badania uniwersyteckie). Mogą mieć różne podejścia, ale mają podobne cele
  10. Wszyscy powinni mieć możliwość uczestniczenia we wszystkim co internet ma do zaoferowania, nie ryzykując swoich praw człowieka. Jak Fundacja Wikimedia może pomóc uczynić to rzeczywistością?

Przekaz dla Wikimediów

Jaki jest jeden komunikat z dzisiejszej kolacji, który chcielibyście przekazać ruchowi Wikimedia na temat naszej przyszłości?

 • Anonim - "Proszę lepiej opowiadać historię Wikimediów, wspierać Waszą społeczność aby głośniej domagała się i sprawiła, aby ludzie tworzący regulacje zaczęli dyskusje prowadzone z teoretycznego punktu widzenia, przekuwać w życie."
 • David Hammerstein - “Brońcie pól otwartej wiedzy i poprawiajcie kolekcję wiedzy w oparciu o społeczne i środowiskowe cele.”
 • Gwen Franck - “Wikimedia to elektrownia, posiadająca tę zaletę, że jest aktualnie bardzo popularna. To wyjątkowa okazja, aby być aspirującym, zarówno jako fundator, jak i jako twórca regulacji. Wykorzystujcie to bardziej przez następne 15 lat, tak jak to było robione w przeszłości!”
 • Fanny Hidvegi - “Aby osiągnąć nasze cele, otwarty dostęp do internetu i prawa cyfrowe, potrzebujemy aby Wasz głos był słyszalny, a także aktywnego uczestnictwa w bitwie, która przyczyni się do egzekwowania i korzystania z prawa społeczeństwa do bycia online.”
 • Anonymous - “Mówcie więcej w imieniu Waszych użytkowników i społeczności! Proste dzielenie się Waszymi doświadczeniami z decydentami z UE ma ogromnie pozytywny wpływ.”