Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Chu kỳ 2/Hướng tới/Các ghi chú thảo luận

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Reach/Conversation notes and the translation is 94% complete.

Các cuộc hội thoại do Quỹ tổ chức với các chuyên gia và các đối tác

Thảo luận do Quỹ chủ động

Các thảo luận với chuyên gia và đối tác do các chi nhánh thực hiện

Affiliate-led salons

Băng ghi hình phỏng vấn các chuyên gia