Stewards/elections 2009/Guidelines/pl

Niniejsza strona jest przewodnikiem dla użytkowników chcących zostać stewardami Fundacji Wikimedia. Przeczytaj poniższe sekcje w kolejności ich występowania.

By móc głosować musisz:

 • nie być zablokowanym na Meta (czyli na tej wiki);
 • na jednym z projektów Fundacji Wikimedia:
  • posiadać co najmniej 600 edycji wykonanych przed 1 listopada 2008;
  • posiadać co najmniej 50 edycji wykonanych pomiędzy 1 sierpnia 2008 a 31 stycznia 2009;
  • spełniać jeden z wymogów:
   • posiadać konto na Meta ze stroną użytkownika, na której znajduje się link do macierzystej wiki, a na macierzystej wiki link do konta na Meta
   • lub mieć powiązane konto na Meta z kontem na macierzystej wiki za pomocą konta uniwersalnego;
  • nie być botem :-)

Możesz automatycznie sprawdzić, czy masz prawo głosować.

Tłumacze

edit

Pomóż w tłumaczeniu wymienionych stron na język polski:

 • sugestie dla głosujących;
 • oświadczenia kandydatów: linki do stron z tłumaczeniami znajdują się pod nagłówkami z pseudonimami kandydatów.

Sugestie dla kandydatów

edit
 • Jeśli Twoja wiki nie wyświetla komunikatu o tym, że ruszyły wybory, rozważ umieszczenie na lokalnej Tablicy Ogłoszeń ogłoszenia zachęcającego do udziału w wyborach.
 • Jeśli chcesz, zadawaj kandydatom pytania. Bardzo skomplikowane dyskusje mogą być przeniesione do dyskusji kandydatów. W razie potrzeby wskaż innym, gdzie szukać dyskusji.
 • Podaj krótkie, maksymalnie jedną lub dwie linijki uzasadnienia swojego głosu. Bardzo skomplikowane dyskusje (odpowiedzi na inne głosy) mogą być przeniesione do dyskusji kandydatów. Prosimy, byś w razie potrzeby wskazał innym, gdzie szukać tego, co powinni przeczytać.

Kandydaci

edit

Wymagania wstępne

edit

Przed zgłoszeniem swojej kandydatury na stewarda upewnij się, że:

 • zgadzasz się przestrzegać reguł dla stewardów;
 • masz aktywne konto na Meta;
 • masz konto na co najmniej jednym innym projekcie Fundacji Wikimedia i jest ono aktywne od przynajmniej 3 miesięcy.

Ponieważ działania stewarda mogą prowadzić do uwikłania w konsekwencje prawne musisz:

 • mieć co najmniej 18 lat w ostatnim dniu głosowania;
 • być gotowym do przekazania Fundacji Wikimedia swojego imienia i nazwiska wraz z namacalnym dowodem tożsamości.

Stewardzi powinni być wielojęzyczni, gdyż ich działania często dotyczą projektów tworzonych w różnych językach. Kolejnym z wymagań stawianym stewardom jest aktywne wypełnianie powierzonych im zadań. Istnieją jednak pewne ograniczenia; stewardzi m.in. nie powinni podejmować działań w projektach, w których są aktywni, aby uniknąć konfliktu interesów. Powinni natomiast obserwować i udzielać wsparcia na stronach próśb Meta, takich jak prośby o uprawnienia, prośby o flagę bota i prośby o informacje od checkusera. Jeśli używasz IRC-a, wejdź na kanał #wikimedia-stewards w sieci freenode, by móc odpowiedzieć na składane tam prośby.

Należy zwrócić uwagę, że nieaktywni stewardzi tracą swoje uprawnienia.

Zgłoszenie

edit

Jeśli chciałbyś zostać stewardem, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Utwórz stronę ze swoim oświadczeniem

edit
 1. Utwórz podstronę pod adresem „Stewards/elections 2009/statements/Twoja_nazwa_użytkownika”.
 2. Zapisz ją, wklejając poniższy szablon, który stworzy podstawową strukturę Twojego zgłoszenia:
  {{subst:sr-new statement 2009}}
 3. Edytuj tę stronę, dodając poniższe informacje:
  • Twoje imię i nazwisko (opcjonalnie);
  • link do Twojej strony użytkownika na Meta i link do innego aktywnego konta na którymś z projektów Wikimedia, które spełnia powyższe warunki wstępne;
  • listę języków, w których potrafisz czytać i pisać, przy użyciu powszechnie rozpoznawalnych symboli (znajdziesz je w Wieży Babel);
  • krótkie streszczenie Twojej działalności w projektach Fundacji Wikimedia. Najbardziej interesujące są informacje dotyczące pełnienia roli administratora lub biurokraty w którymś z projektów Wikimedia, innej działalności związanej z projektami Fundacji, jak uczestnictwo w zespole OTRS czy członkostwo w Komitecie Arbitrażowym lub inne istotne informacje związane ze światem Wikimediów. Zapoznaj się z oświadczeniami innych kandydatów dla odnalezienia ewentualnych pomysłów.

Jeśli jesteś gotów/gotowa, dodaj swoje zgłoszenie na stronie wyborów, wklejając następujący tekst (pamiętaj o zachowaniu kolejności alfabetycznej!): {{:Stewards/elections 2009/statements/Twoja_nazwa_użytkownika}}. Wielojęzyczni wolontariusze dodadzą tłumaczenia Twojego oświadczenia na inne języki.

Dostarcz dowód tożsamości

edit

Dowód tożsamości musi być dostarczony do 1 lutego, w przeciwnym wypadku Twoja kandydatura zostanie zdyskwalifikowana. Skontaktuj się z Carym Bassem (Koordynatorem Fundacji Wikimedia ds. Wolontariuszy) w sprawie wymaganych informacji, pisząc na adres e-mail cbass [AT] wikimedia [dot] org. Twoje dane personalne potrzebne są jedynie do weryfikacji i nie zostaną publicznie opublikowane. Dozwolone dowody tożsamości to m.in. skan Twojego paszportu, prawa jazdy albo dowodu osobistego.