Steward handbook/email templates/vi/identification

Những thông tin dưới đây được xác định là rất cần thiết

edit

English | Azərbaycanca | Deutsch | Deutsch (formal) | Español | Français | Italiano | 한국어 | 日本語 | Bahasa Melayu | Nederlands | Português | Русский | Tiếng Việt | ‪中文(繁體) | ‪中文(简体)

Gửi <USERNAME>,

Theo Nghị quyết Hội đồng: Quy định về việc truy cập dữ liệu không công khai (Access to Non-Public Data), chúng tôi yêu cầu xác nhận và hồ sơ minh chứng danh tính rằng bạn đã đủ tuổi trưởng thành trước khi truy cập vào các thông tin bảo mật và nhạy cảm. Bằng chứng này có thể cung cấp theo một trong các cách sau đây:

  1. ) Bản sao hoặc bản scan lại của Giấy phép lái xe (bằng lái).
  2. ) Bản sao hoặc bản scan lại của Hộ chiếu (Passport).
  3. ) Bản sao hoặc bản scan lại của tài liệu công chứng khác cho biết tên thật và tuổi của bạn.

Một trong các cách trên có thể gửi đến cho chúng tôi theo một trong các cách sau đây:

  1. ) gửi email đến secure-info@wikimedia.org
  2. ) gửi fax đến số +1 (415) 882-0495
  3. ) gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ:


Wikimedia Foundation Inc.
ATTN: PHILIPPE BEAUDETTE
149 New Montgomery Street, 3rd Floor
San Francisco, CA 94106
USA

Cũng xin vui lòng chắc chắn rằng bạn đã cung cấp cho chúng tôi tên thành viên của bạn và các wiki mà bạn sử dụng quyền này. Thông tin chính xác về Nghị quyết nằm ở đây: <http://wikimediafoundation.org/wiki/Access_to_nonpublic_data_policy>

Nếu bạn muốn thảo luận về một số tùy chỉnh khác để xác nhận thỏa mãn với Quỹ, xin vui lòng liên lạc với bất kì thành viên nào của Hội đồng Quản trị, danh sách liệt kê tại <http://wikimediafoundation.org/wiki/Board_of_Trustees>, hoặc tôi hay những nhân viên được liệt kê tại <http://wikimediafoundation.org/wiki/Current_staff>.

Chúng tôi thật xin lỗi nếu bạn đã cung cấp những thông tin này rồi. Xin vui lòng trả lời email này cùng ngày và cùng cách mà bạn cung cấp các thông tin trên cho chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Trân trọng,

<TÊN CỦA BẠN>