Tài khoản con rối

This page is a translated version of the page Sock puppetry and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.

Tài khoản con rối là hành động sử dụng nhiều tài khoản theo cách trái với thông lệ được cộng đồng chấp nhận. Nói chung, người dùng được yêu cầu chỉ sử dụng một tài khoản, mặc dù có những trường hợp người dùng có thể có tài khoản bổ sung. Trong trường hợp người dùng có nhiều tài khoản, họ có thể tiết lộ công khai các tài khoản đó, thường là trên mỗi trang người dùng có cung cấp liên kết liên quan với nhau.

Các khiếu nại chính về tài khoản con rối là các tài khoản không được tiết lộ sử dụng công khai:

  • để phá vỡ nguyên tắc "Một người, một phiếu bầu" trong các cuộc thảo luận cộng đồng (trang thảo luận, bình chọn, v.v.)
  • để phá vỡ các khối tài khoản cộng đồng.

Cộng đồng có thể có nhiều quy tắc cụ thể để giải quyết các trường hợp sử dụng nhiều tài khoản — việc sử dụng được chấp nhận hoặc không được chấp nhận. Mặc dù cộng đồng Wikimedia chấp nhận rằng nguyên tắc "một người, một phiếu bầu" là một trong những trường hợp cơ sở cho sự tham gia bỏ phiếu của cộng đồng.

Nói chung, vấn đề về tài khoản con rối là một vấn đề địa phương được quản lý bởi mỗi cộng đồng, tuy nhiên, có những trường hợp vấn đề này sẽ được giải quyết chung trong cộng đồng Wikimedia. Điều này thường xảy ra trong các trường hợp nghiêm trọng hơn và tùy thuộc vào hoàn cảnh cũng như mức độ nghiêm trọng, nó có thể liên quan đến việc sử dụng khối toàn cầu và/hoặc khóa toàn cầu của cộng đồng.

Sử dụng không phù hợp các tài khoản thay thế

  • phá hoại bằng nhiều tài khoản.
  • Tạo đồng thuận ảo: Không được sử dụng các tài khoản thay thế để tạo đồng thuận ảo cho một vị trí nhiều hơn thực tế.

Xem thêm