Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 5, 2008

Silvermynt med Antiochos III

Antiochos III den store, född år 242 f.Kr., var kung i det seleukidiska riket från 223 f.Kr. till 187 f.Kr. Antiochos tid som kung var en omvälvande period då stora politiska förändringar skedde i den antika världen. Antiochos III strävade efter att ta tillbaka alla områden vilka tidigare kontrollerats av Seleukos I Nikator. Han återupprättade imperiets forna maktställning i öster, där han skapade ett system av klient- och lydstater. Han utvidgade riket söderut genom att från Egypten erövra Fenicien, Palestina och södra Syrien. I väster, i Mindre Asien återställde han rikets överhöghet, han korsade Hellesponten och återtog Trakien. Till slut efter en konflikt med Rom kom han dock att ge upp erövringarna i väster. Han reformerade imperiet administrativt genom att reducera provinsernas storlek, han införde en sorts ledarkult med sig själv och sin gemål Laodice III. (mer...)