Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 5, 2007

Karta över Hogland. Höjdkurvorna visar topografin med 30 meters mellanrum.

Hogland är en före detta finländsk kommun och numera en rysk ö i centrala Finska viken. Hogland ligger cirka 40 km söder om det finländska fastlandet och 55 km norr om Estland. Ön hör till det ryska länet Leningrad oblast och ingår i distriktet Kingiseppski. Hogland är cirka 11 km lång och 1,5 - 3 km bred. Ön består mest av kala klippor och gles barrskog. Landytan uppgår till ungefär 21 km² och cirka 14 hektar vatten som är fördelat på fyra sjöar. Les mer...