Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 47, 2007

Underhusets gamla kammare som byggdes av Sir Charles Barry förstördes av tyska bomber under andra världskriget. De grundläggande dragen i Barrys utformning behölls när kammaren återuppbyggdes.

Underhuset (engelska: House of Commons) är den vanliga benämningen för ena kammaren i det brittiska parlamentet. Den brittiska parlamentarismen fordrar att premiärministern har stöd av en majoritet i just underhuset. De 646 ledamöterna i underhuset är demokratiskt valda och kallas "Medlemmar av Parlamentet" (engelska: Members of Parliament, MPs).

Ledamöterna väljs genom majoritetsval i enmansvalkretsar och sitter tills parlamentet upplöses (maximalt fem år). Varje ledamot väljs av, och representerar, en valkrets. Det stora flertalet ministerposter besätts av underhusledamöter, och varje premiärminister sedan 1902, med ett mycket kortvarigt undantag i Sir Alec Douglas-Home 1963, har hämtats från underhuset. (mer...)