Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 45, 2005

August Strindberg på ett fotografi taget av honom själv

August Strindberg, 18491912, var en författare, dramatiker och konstnär. Strindberg är en av Sveriges mest betydelsefulla och internationellt mest kända författare och dramatiker. Under fyra decennier före och efter sekelskiftet 1900 dominerade han totalt Sveriges litterära värld och var ständigt omdiskuterad, alltid involverad i en konflikt med någon. Hans samlade litterära verk är enormt omfångsrikt och innehåller många enskilda romaner, noveller och dramer som räknas till svensk litteraturs klassiker och fortfarande lästa. Hans dramatik är känd över hela världen.