Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 44, 2007

Kolkrabe.jpg

Korp (Corvus corax) är en stor, svart kråkfågel. Den återfinns över norra halvklotet och är den mest spridda av alla kråkfåglar. Korpen är en av de två största kråkfåglarna, jämte Corvus crassirostris, och troligen den tyngsta av tättingarna. Korpen har samexisterat med människor i tusentals år, och har i vissa områden varit så framgångsrik att den betraktas som ett skadedjur. En del av dess framgång beror på dess allsidiga kost. Man har iakttagit några anmärkningsvärda bedrifter i problemlösning hos denna art, vilket har lett till uppfattningen att den är mycket intelligent. Under lång tid har den förekommit i mytologi, folklore, konst och litteratur. Läs mera...