Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 43, 2005

Tvådimensionell visualisering av rumtid-störningen. Materians närvaro förändrar geometrin för rumtid, bukten tolkas som gravitation.

Den allmänna relativitetsteorin är det vanliga namnet för teorin om gravitation publicerad av Albert Einstein 1915. Enligt den allmänna relativitetsteorin är gravitationskraften en manifestation av den lokala geometrin hos rumtiden. Även om den moderna teorin tillkommer Einstein, så går dess ursprung bak till axiomen från euklidisk geometri och de många försöken genom århundradena att bevisa Euklides femte postulat, att parallella linjer alltid förblir ekvidistanta, kulminerande i Bolyais och Gauss insikt i att detta axiom inte behöver vara sant. Den allmänna matematiken bakom icke-euklidiska geometrier utvecklades av Gauss elev Riemann, men dessa troddes vara fullständigt oanvändbara i verkliga tillämpningar tills Einstein hade utvecklat sin relativitetsteori.