Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 4, 2007

Jan Guillou

1973 utbröt IB-affären när tidningen Folket i Bild/Kulturfront avslöjade att det fanns en tidigare okänd militär underrättelsetjänst vid Försvarsstaben. Journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt hävdade att IB sysslade med politisk åsiktsregistrering av svenskar och bedrev spioneri i utlandet. Försvarsminister Sven Andersson förnekade detta. 1974 dömdes Guillou och Bratt för spioneri.