Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 36, 2006

Västgötalagen blad 21.jpg

Svenska är ett östnordiskt språk som talas främst i Sverige och delar av Finland och Estland av cirka 9 miljoner människor. Det är ömsesidigt begripligt med två av de andra nordiska språken, danska och norska.