Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 34, 2007

Grünspecht Picus viridis.jpg

Gröngöling (Picus viridis) är en fågel inom familjen hackspettar. Gröngölingen, som är en av de vanligaste hackspettarna i Europa, är en stannfågel som tillhör släktet Picus, vilka är hackspettarter med gröngrå fjäderdräkt. Hackspetten kan bli cirka 32 cm lång och kan mäta upp till 52 cm mellan vingspetsarna och könen blir ungefär jämnstora. Både hona och hane kan, förutom den gröngråa fjäderdräkten, kännas igen på den röda hjässan och nacken. Den dagaktiva gröngölingen befinner sig ofta på marken, till skillnad från de flesta andra hackspettar och dess huvudföda är myror som den effektivt fångar med sin cirka 10 cm långa tunga med hullingar.

Gröngölingen förekommer uteslutande i större delen av Europa, men saknas på vissa öar samt i de nordligaste delarna. I övrigt uppträder den i sydvästra Asien och i nordvästra Afrika.