Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 20, 2006

Regalskeppet Vasa

Regalskeppet Vasa var ett svenskt örlogsskepp som kantrade och sjönk i Stockholms hamn på sin jungfruresa den 10 augusti 1628. Skeppet bärgades 1961 och finns numera i Vasamuseet. Vasas färd har varat blott 20 minuter och i sträcka mätt, ca 1300 meter. Trots närheten till land omkommer minst 25 personer vid olyckan.

Redan i mitten av 1600-talet bärgades 61 av skeppets 64 kanoner men sedan föll Vasan i glömska.