Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 2, 2007

Europa under kalla kriget

Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik under kalla kriget utformades efter andra världskrigets slut med hänsyn till landets geografiska position mellan de två militärallianserna NATO och Warszawapakten. Genom att vara alliansfri i fredstid ville Sverige vid en eventuell stormaktskonflikt ha möjlighet att vara neutral. Genom olika politiska åtgärder ville man också göra en sådan neutralitetspolitik trovärdig. Viktiga händelser var baltutlämningen, flera spionaffärer, Sovjets nedskjutning av en svensk DC-3:a och påstådda och verkliga ubåtskränkningar.