Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 15, 2007

Tamiler är en etnisk grupp från Sydasien med en belagd historia som går tillbaka mer än två årtusenden. De äldsta tamilska befolkningsgrupperna är de i sydöstra Indien och nordöstra Sri Lanka. Till skillnad från många andra etniska grupper har tamilerna under större delen av sin historia inte styrts av en enskild politisk enhet. Den tamilska identiteten är i första hand språklig; som tamiler betraktas de vilkas modersmål är tamil. Les mer