Skanwiki/Utvald artikel/Vecka 14, 2006

Smallpox depicted in the Toggenburg Bible.jpg

Digerdöden var en epidemisk sjukdom som dödade en tredjedel av Europas befolkning i mitten av 1300-talet. Man tror att sjukdom tog sig via handelsvägarna österifrån och nådde Venedig 1347. För Skandinaviens del ledde epidemin till en jordbrukskris som på längre sikt förbättrade villkoren för bönderna.