ਮੈਟਾ:ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ

This page is a translated version of the page Meta:Information and statistics and the translation is 58% complete.
Shortcut:
WM:IAS
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਤਕਰਾ ਹੈ।

ਮੈਟਾ-ਵਿਕੀ

Link Description
ਬਾਬਤ ਸਾਈਟ ਬਾਬਤ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੀਤੀਆਂ Provides information about Meta administrators, and lays out relevant policies.
Administrators' reading list Links to pages useful to Meta administrators.
ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ Explains the complex system organising help pages on the Meta-Wiki.
Transwiki Describes the procedure for moving a page from one wiki to another.

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ

ਸੰਸਥਾ

Link Description
ਨਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀਆਂ, ਬਜਟ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵੇ

ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

Link Description
ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਹਰ ਸਿਰਲੇਖ।
ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ Provides links to central pages on each Wikimedia project.

IRC channels

This is for pages relevant to IRC channels run by the Wikimedia Foundation only.


Link Description
IRC channels A list of Wikimedia Foundation IRC channels
IRC stalkwords A standardised list of keywords that alert particular users (such as administrators or stewards).