Licensing update/Vote-header/nl

Translators: When updating the vote header, please also update its status at Licensing update/Header tracking so the updated content will be properly copied to the vote server.
Licentiewijziging

Het bestuur van de Wikimedia Foundation nodigt de Wikimediagemeenschap uit om te stemmen over een voorstel met betrekking tot een licentiewijziging op alle Wikimedia-projecten.

Dit voorstel houdt in dat materiaal op de Wikimedia-projecten ook beschikbaar zal komen onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen-licentie (CC-BY-SA), naast onder de huidige licentie, de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL). Het bestuur heeft meerdere mogelijkheden overwogen om het materiaal op de Wikimedia-projecten te licenseren en is van mening dat dit voorstel het beste is om ons gezamenlijke doel te bereiken: het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van educatief materiaal en dat beschikbaar te stellen voor mensen over de hele wereld, zonder kosten, tot in de eeuwigheid.

Concreet houdt dit voorstel in, dat de licentie en gebruiksvoorwaarden op alle projecten als volgt zullen worden aangepast:

  1. Alle inhoud die op dit moment beschikbaar is onder de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL) zal ook beschikbaar worden onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijkdelen 3.0-licentie (CC-BY-SA), zoals expliciet is toegestaan in de laatste versie van de GFDL.
  2. Deze nieuwe dubbele licentievorm zal verplicht worden voor nieuwe bijdragen vanuit de gemeenschap. Voor inhoud van derden zal het mogelijk worden om inhoud toe te voegen die enkel onder de CC-BY-SA-licentie valt.
  3. Hergebruikers zullen erop worden gewezen dat inhoud die alleen onder de CC-BY-SA-licentie beschikbaar is niet mag worden gebruikt onder de GFDL.

In overeenstemming met de huidige reglementen en gebruiken en met de voorwaarden van de CC-BY-SA-licentie zal het voor hergebruikers verplicht worden om de auteurs en bewerkers van het bronmateriaal te vermelden. Dit zal minimaal moeten gebeuren door een hyperlink of URL naar het originele materiaal.

Meer gedetailleerde informatie over dit voorstel is hier te vinden. Ook is er een overzicht van veel gestelde Vragen en Antwoorden.

Het bestuur van de Wikimedia Foundation zal uiteindelijk over het voorstel beslissen op basis van een evaluatie van de stemresultaten. Tenminste de helft van de stemmers moet dit voorstel steunen wil het worden geïmplementeerd. Indien minder dan de helft van de stemmers het voorstel steunt, zal het bestuur andere mogelijkheden gaan onderzoeken.