Licensing update/Vote-header/bs

Translators: When updating the vote header, please also update its status at Licensing update/Header tracking so the updated content will be properly copied to the vote server.
Ažuriranje licenci
Shortcut:
LU

Kuratorijum Wikimedia fondacije poziva čitavu zajednicu na glasanje, da se Wikimedija sadržaji ubuduće pored GNU Free Documentation License (GFDL) licence, licenziraju i sa Creative-Commons-Attribution-ShareAlike-Licenca (CC-BY-SA). Kuratorij je poslije pregleda drugih mogućnosti licenziranja, došao do mišljenja, da je ovaj prijedlog najbolja mogućnost sprovedbe našeg cilja: skupljanja obrazovnog materijala, njegovog širenja i obrade, te ga napraviti besplatno pristupnim svim ljudima i za sva veremena.

Prijedlog Fondacije je sve uslove licenziranja i korištenja Wikimedia projekata promjeniti po sljedećem:

  1. Svi sadržaji, koji su za sad licenzirani po GNU-Licenca za slobodnu dokumentaciju (sa "odjeljak o promjeni varijanti"), će naknadno biti licencirani po CC-BY-SA 3.0
  2. Nove izmjene zajednice moraju ubuduće imati navedene obe licence
  3. Preuzimaoci će biti informisani da se importirani sadržaji licenzirani po CC-BY-SA-only ne mogu koristiti po GDFL licenci.

Autori i mjenjači sadržaja će i dalje, kao što je već uobičajeno u praksi i dozvoljeno i po CC-BY-SA, morati dopustiti navodenje njihovog imena bar kroz link ili URL stranice koju uređuju.

Pogledaj Licensing update/Questions and Answers/bs za ukupan pregled.