Licensing update/Committee/hu

A licencfrissítési bizottság tagjait a Wikimédia alapítvány nevezte ki a Wikimédia közösségéből a döntéshozatali eljárás támogatására és előmozdítására, és szükség esetén a döntés által szükségessé tett licencfeltétel-változtatások kivitelezésében való segádkezésre (lásd a licencfrissítés lapot). A bizottság mint csoport hivatalból semleges állásponton van a döntés helyes vgy helytelen voltát illetően. A bizottság feladatai:

  • Segít biztosítani, hogy az eljárás jól dokumentált és érthető.
  • Segít véglegesíteni a licencfrissítés menetrendjét.
  • Segíti a fontos szövegek fordításának folyamatát.
  • Kapcsolatot tart a Software in the Public Interest-tel, a a szavazást lebonyolító független non-profit szervezettel, és elvégzi a szavazatok összeszámlálását (és ezen belül a többszörös és érvénytelen szavazatok kiszűrését).
  • Jelenti az eredményt a közösségnek és az Alapítvány kuratóriumának.
  • Ha támogató döntés születik, segíti a döntés végrehajtásához szükséges irányelv-, sablon- és leírásmódosításokat.
  • Egyéb segítség szükség esetén.

A bizottság a munkáját egy nyilvános levelezőlistán és itt a Metán szervezi. Kapcsolatot tart a Wikimédia Alapítvány alkalmazottaival, de a szavazás levezetését önállóan végzi.

Tagok edit

A következő Wikimédia-alkalmazottak tartanak közvetlen kapcsolatot a bizottsággal:

  1. a b c d Tudja módosítani az SPI weboldalát.