Priročnik programja MediaWiki: Vsebina, Bralci, Urejevalci, Moderatorji, Sistemski skrbniki +/-


Pri uporabi standardne kože je gumb »Pojdi na« na razpolago na vseh straneh MediaWiki poleg gumba iskanje. Namen gumba »Pojdi na« je, da prikaže stran neposredno, ne da bi jo bilo prej treba izbrati na strani z zadetki iskanja. Z drugimi besedami, omogoča hitro prehajanje s strani na stran, ne da bi bilo treba slediti povezavam.

UporabaEdit

Stran si ogledate preprosto tako, da v iskalno polje vpišete njeno ime in kliknete »Pojdi na«. Gumb »Pojdi na« je bolj zapleten, kot se zdi na prvi pogled. Vsakokrat, razen kadar zadetka ni, deluje na naslednji način:

  1. Preveri, ali obstaja stran, katere naslov natančno ustreza vpisanemu izrazu. Tako sta strani Preizkusna Stran in Preizkusna stran različni (vendar pa večina projektov pri prvem znaku popolnega imena strani oziroma v primeru predpone imenskega prostora prvem naslednjem znaku ne razlikuje velikosti).
  2. Poskusi s samimi malimi črkami razen velike prve črke. Kadar npr. vpišete »PREIZKUSNA STRAN«, bo prikazana Preizkusna stran in ne Preizkusna Stran.
  3. Poskusi z različico, pri kateri se vse besede začnejo z veliko začetnico.
  4. Poskusi s samimi velikimi črkami.
  5. Poskusi poiskati naslov, ki se ujema z delnimi naslovi strani brez razlikovanja velikosti črk. Kadar je zadetkov več, je njihova prednost določena takole: 1) glavni imenski prostor, 2) pogovorne strani za glavni imenski prostor, 3) uporabniške strani, 4) uporabniške pogovorne strani, 5) projektne* strani, 6) pogovorne strani projektnih strani, 7) opisne strani slik, 8) pogovorne strani opisnih strani slik. Tako bo, kadar sta na razpolago tako pogovorna kot tudi navadna stran z iskanim naslovom, prikazana normalna stran.
    • Pri iskanju po naslovu prezre ustavitvene besede.
    • Predpone, kot so Uporabnik: in Meta: se zaenkrat pri iskanju po naslovu obravnavajo kot besede, pri predhodnih rutinah prileganja pa kot prave predpone imenskih prostorov.
  6. Izvede iskanje po vsem besedilu, kot da bi kliknili gumb »Iskanje«; glej Pomoč:Iskanje.

Ob smotrni uporabi gumba »Pojdi na«, boste na pogosto uporabljane strani prišli zlahka. Dobro je tudi, da ga uporabljate za nedvoumna iskanja -- kadar neposredno prileganje ne uspe, bo programje samodejno prešlo na običajno iskanje in vas, kadar bo uspelo, takoj prestavilo na pravi naslov. V splošnem gumb »Pojdi na« strežnike le malo obremenjuje in tako navadno ostaja uporaben tudi kadar je iskanje po vsem besedilu zaradi pohitritve strežnikov izklopljeno.

Posebne lastnostiEdit

Posebna lastnost gumba »Pojdi na« je, da vas ob vpisu IP-številk prenese na prispevke s teh IP-številk.

Glede na vsebino MediaWiki:Nogomatch se lahko pri neobstoječih straneh prikaže povezava na stran za urejanje, glej npr. w:sl:MediaWiki:Nogomatch. To vam omogoča, da lahko, kadar stran obstaja v drugem projektu, z dodatkom medprojektne prepone preidete nanjo, pri čemer za povezavo ni več točno besedilo »ustvarite članek s tem naslovom«. Taka povezava je namesto s CSS-razredom »ex4tiw« označena z razredom »new«.

*To je parameter, ki ga nastavite pri namestitvi MediaWiki.


Links to other help pagesEdit

Help contents
Meta · Wikinews · Wikipedia · Wikiquote · Wiktionary · Commons: · Wikidata · MediaWiki · Wikibooks · Wikisource · MediaWiki: Manual · Google
Versions of this help page (for other languages see further)
What links here on Meta or from Meta · Wikipedia · MediaWiki
Reading
Go · Search · Stop words · Namespace · Page name · Section · Backlinks · Redirect · Category · Image page · Special pages · Printable version
Tracking changes
Recent changes (enhanced) | Related changes · Watching pages · Diff · Page history · Edit summary · User contributions · Minor edit · Patrolled edit
Logging in and preferences
Logging in · Preferences · User style
Editing
Starting a new page · Advanced editing · Editing FAQ · Edit toolbar · Export · Import · Shortcuts · Edit conflict · Page size
Referencing
Links · URL · Piped links · Interwiki linking · Footnotes
Style and formatting
Wikitext examples · CSS · Reference card · HTML in wikitext · Formula · List · Table · Sorting · Colors · Images and file uploads
Fixing mistakes
Show preview · Testing · Reverting edits
Advanced functioning
Expansion · Template · Advanced templates · Parser function · Parameter default · Variable · System message · Substitution · Array · Calculation · Embed page
Others
Special characters · Renaming (moving) a page · Preparing a page for translation · Talk page · Signatures · Sandbox · Legal issues for editors