Fundraising 2011/Thank You Page/ms

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Terima kasih atas sokongan anda. Baca tentang penderma lain di seluruh dunia yang menyokong usaha Wikipedia dan projek-projek berkembarnya atau baca maklumat lebih lanjut tentang program padanan derma korperat. Maklumkan kepada sedunia bahawa anda menyokong Wikimedia: tweet dengan hashtag #keepitfree!

Pindahan Wang Melalui Bank

edit

Terima kasih atas sokongan anda. Baca tentang penderma lain yang menyokong usaha Wikipedia dan projek-projek berkembarnya atau ketahui lebih lanjut tentang program padanan dermaan koperat. Maklumkan kepada sedunia bahawa anda menyokong usaha Wikimedia: tweet dengan hashtag #keepitfree!

Laman ini bukan resit. Anda akan menerima mesej melalui email daripada Yayasan Wikimedia apabila derma anda diterima dan diproses. Kenyataan bank anda akan dipaparkan 'Global Collect' (pemproses rasmi kami) sebagai penerima. Sila pastikan anda tulis nombor rujukan sekiranya anda memberi derma melalui pemindahan wang bank. Hantarkan e-mel anda kepada donate@wikimedia.org sekiranya anda mempunyai sebarang masalah atau pertanyaan.

Direct debit

edit

Terima kasih atas sokongan anda. Baca tentang penderma lain di seluruh dunia yang menyokong usaha Wikipedia dan projek-projek berkembarnya atau baca maklumat lebih lanjut tentang program padanan derma korperat. Maklumkan kepada sedunia bahawa anda menyokong Wikimedia: tweet dengan hashtag #keepitfree!

Laman ini bukan resit. Derma anda masih dalam pemprosesan. Anda akan menerima mesej melalui e-mel apabila Yayasan Wikimedia menerima dan memproses derma anda. Hantarkan e-mel kepada donate@wikimedia.org sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Thank You / Stories

edit
  1. Baca tentang penderma lain di seluruh dunia yang menyokong Wikipedia dan projek-projek berkembarnya atau ketahui lebih lanjut tentang program padanan dermaaan koperat kami. Maklumkan kepada sedunia bahawa anda menyokong usaha Wikimedia: tweet denga hashtag #keepitfree!
  2. Dengan menandakan kotak ini, anda bersetuju untuk membenarkan Yayasan Wikimedia menghubungi anda untuk mengesahkan maklumat yang diberikan tentang kisah anda dan menerbitkannya dalam Yayasan Wikimedia dan projek-projek berkembarnya.
  3. Pilihan
  4. Umur