Fundraising 2010/SMshare/ne

Need help? See the Translation FAQ or Meta:Babylon. All translators should also subscribe to translators-l to be kept up-to-date (and to ask questions).

  • मैले भर्खरै विकिपीडियालाई दान दिएँ. यसलाई मुक्त राख्न सहयोग गर्नुहोस्! #keepitfree
  • बाँड्नुहोस्:
  • संसारलाई देखाइदिनुहोस् कि तपाईं विकिमीडियालाई सहयोग गर्नुहुन्छ: ह्यास्-ट्यागको साथमा ट्वीट (tweet) गर्नुहोस् #keepitfree!