Fundraising 2008/Transparency/he

שקיפות קרן ויקימדיה

קרן ויקימדיה היא הגוף המפעיל את ויקיפדיה והתומך בה. קרן ויקימדיה היא ארגון ללא מטרות רווח הזכאי לפטור ממס לפי חוק 501(c)(3) של ארצות הברית, שמושבו בסן פרנסיסקו שבקליפורניה, ארה"ב. תושבי ארה"ב רשאים לנכות את תרומתם לקרן ויקימדיה מהכנסתם החייבת במס פדרלי.

כארגון ללא מטרות רווח שדוגל בשקיפות כאחד מערכיו הבסיסיים, קרן ויקימדיה מחויבת להעביר מידע למתנדבים שלנו, לתורמים שלנו,