Fundraising 2007/Donate form/Translations/nb

Bidra

Doner i dag, og hjelp oss med vår ønskeliste

Dersom du og 99 andre personer donerer...

  • 1100NOK – Vi kan gjøre Wikipedia tilgjengelig i utviklingsland gjennom DVD-er, bøker og hefter.
  • 550NOK – Vi kan betale for to Wikipedia Academy arrangementer i afrika.
  • 350NOK – Vi kan sende tre studenter til vår årlige Wikimania konferanse
  • 220NOK – Vi kan levere 100 millioner sidevisninger med fri informasjon!

Hvor mye er du villig til å gi?

  • "Fri tilgang til all menneskelig kunnskap" - En videoappell fra Wikipedias grunnlegger Jimmy Wales
  • Føl fritt for å donere hvilket beløp som helst; dette er bare forslag. Det beløpet her er anslag, og donasjoner av disse beløpene vil ikke være begrenset til de aktivitetene beskrevet, men vil gå inn i det generelle budsjettet til Wikimedia.

<notranslate>

Form elements are as follows

NOTE: Please translate only the second part and leave the left side (so that we still have English). Context for these is located at http://donate.wikimedia.org

</notranslate>

Credit Card or Paypal
Kredittkort eller Paypal
Moneybookers
Moneybookers
Donation amount
Donasjonens beløp
Currency
Valuta
Privacy
Personvern
Public comment
Offentlig kommentar
List as anonymous
Oppfør som anonym
List my name
Oppfør navnet mitt
Donate!
Doner!
Check (by mail)
Sjekk (via post)
Donate via regular mail
Doner via vanlig mail
Please make the cheque payable to "Wikimedia Foundation, Inc." To prevent theft, please do not send cash through the mail.
Vennlig gjør sjekken betalbar til "Wikimedia Foundation, Inc." For å forhindre tyveri, vennligst ikke send kontanter via post.
Our mailing address (for checks)
Vår postadresse (for sjekker):
Direct Deposit
Giro
Deposit money directly into our bank account.
Sett inn penger direkte til vår bankkonto.
The Wikimedia Foundation has a bank account that accepts money transfers.
Wikimedia Foundation har en bankkonto som aksepterer pengeoverføringer.
Account holder
Kontoeier
Bank
Bank
Account
Konto
Belgian account
Belgisk konto
Projects of the Wikimedia Foundation (<a href="http://www.wikimediafoundation.org/Our_projects">Read more...</a>)
Prosjektene til Wikimedia Foundation (<a href="http://www.wikimediafoundation.org/Our_projects">Les mer...</a>)