Fundraising/2018-19 Report/nl

Other languages:
Cover image for Italian translation of FY1819 WMF Fundraising Report
Cover image for Italian translation of FY1819 WMF Fundraising Report

Introductie

We delen graag ons jaarlijkse verslag over de financiering van fondsen. Het geeft ons de kans om inzicht te verschaffen in hoe de Wikimedia-stichting inkomsten genereert om haar baanbrekende projecten te ondersteunen en een van 's werelds top tien websites te exploiteren; Wikipedia. Geen enkele andere non-profit financiering doet dat op deze manier. We hebben het geluk dat we de steun hebben van meer dan 5.5 miljoen donoren[1] uit bijna 30 landen, met een gemiddelde donatie van 15 dollar. Wij danken alle donoren die onze missie steunen. Wanneer we nieuwe fondsen strategieën overwegen, verliezen we nooit de visie van de Wikimedia-beweging uit het oog:

Stel je een wereld voor waarin eenieder vrijelijk kan delen in het geheel van alle kennis.

Wij zijn van mening dat kennis voor iedereen is en dat dit ons ertoe beweegt om een inclusieve benadering te hanteren bij het vragen om donaties. Wikipedia is voor de student, voor de directeur, voor de brandweerman, voor de kunstenaar. Iedereen die doneert aan Wikipedia, ongeacht het bedrag dat hij geeft, heeft één ding gemeen: ze vinden het nuttig en toegankelijk.

Dank u wel.

Belangrijke statistieken

Donaties per continent

FY1819-Donations-By-Continent-nl
FY1819-Donations-By-Continent-nl
Bovengenoemde bedragen zijn weergegeven in USD.[2]

Als u ons wilt helpen met het vertalen van fundraising berichten of feedback wilt geven op de wijze waarop we onze berichten lokaliseren per regio, bezoek dan onze hub op Meta.

Donaties per bron

$112,9 miljoen gedoneerd door 5.5 miljoen donateurs[3]

Totals-by-Sources-FY1819-nl
Totals-by-Sources-FY1819-nl
Bovengenoemde bedragen zijn weergegeven in USD en betreffen donaties die wij ontvingen in het begrotingsjaar 2018-2019, met uitzondering van toezeggingen voor toekomstige donaties. Bij grote donateurs en stichtingen gaat het om donaties van $1.000 en hoger, hoewel deze categorie ook giften onder de $1. 000 bevat, zoals die van door donateurs geadviseerde fondsen.[4]

Inkomstenstijging 2018-2019

Total Wikimedia Revenue from FY1819 Fundraising Report
Total Wikimedia Revenue from FY1819 Fundraising Report
Let op: FY staat voor fiscaal jaar
Let op: alle bedragen zijn afgerond weergegeven in miljoenen USD.[5]

Gemiddelde donatie gedaald met $0,25 USD

Average donation FY1819 from Fundraising Report
Average donation FY1819 from Fundraising Report
Let op: FY staat voor fiscaal jaar
Let op: alle bedragen zijn afgerond weergegeven in miljoenen USD.

Statistieken: Engelse campagne

Onze Engelstalige fondsenwervingscampagne loopt in zes landen (Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). De campagne bestaat uit e-mails naar donateurs en online uitingen, zoals banners op Wikipedia. Deze campagne genereert doorgaans 50 procent van de jaarlijkse inkomsten van de Wikimedia Foundation.

Vanwege het hoge percentage van de inkomsten die eens in het jaar plaatsvinden, hebben we in 2017 besloten om onze tests uit te breiden en de Engelstalige lezers eerder in het begrotingsjaar aan banners bloot te stellen. Ons doel was het beperken van het financiële risico, het verbeteren van de communicatie met donateurs en het vergroten van het aantal donateurs. In het fiscale jaar 2018/2019 hebben we dezelfde strategie gevolgd.

Online fundraising Engelse campagne banners en E-mail:
Inkomsten per bron FY18/19

Share of Rev by Source-nl
Share of Rev by Source-nl

Het aandeel desktop banner-donaties is met 5,5 procent gedaald. Het aandeel van de desktop banner-donaties is met 5,5 procent afgenomen. E-mail donaties waren relatief consistent.

Online fondsenwerving banners

Online Fundraising Banner From FY1819 Wikimedia Fundraising Report
Online Fundraising Banner From FY1819 Wikimedia Fundraising Report

Er is een blijvende verschuiving zichtbaar van desktop naar mobiel in termen van pageviews en algemene impressies van Wikipedia. Onze desktop donaties zijn echter nog steeds tweemaal zo groot als onze mobiele donaties.

Het gebruik van sociale bewijsvoering

Het online fondsenwerving team krijgt regelmatig vragen en opmerkingen over het gebruik van negatieve sociale bewijsvoering in onze fondsenwerving. Het is sociaal bewezen dat mensen geneigd zijn de acties van anderen te kopiëren; als een individu bijvoorbeeld wordt blootgesteld aan een groep mensen die iets doet , zal die persoon dat zelf waarschijnlijk ook gaan doen.

Een van de meest herkenbare zinnen in onze fundraising banners heeft de tegenovergestelde benadering:

“... 'minder dan 1% van de lezers doneert'.

en/of

“... '99% van de lezers doneert niet.'

Het online fondsenwerving team heeft tientallen tests uitgevoerd waarbij deze teksten niet in de campagnes werden gebruikt. Bij dergelijke campagnes zien we het aantal donaties echter dalen. Het afgelopen jaar hebben we een aantal experts op dit gebied gevraagd om nader te onderzoeken waarom we deze conclusie telkens terugzien. Gelden er voor non-profit organisaties of donaties andere regels waar het gaat om sociale bewijsvoering? We zullen het komende jaar opnieuw tests uitvoeren in de hoop meer te weten te komen over sociale bewijsvoering bij non-profit organisaties en donaties.

Wijzigingen in grote mobile banners

We zijn altijd verbaasd dat onze grote mobiele banner, met vrij veel tekst, zo efficiënt werkt. We hebben herhaaldelijk tests uitgevoerd met minder tekst, maar zagen het aantal donaties dalen. Dit jaar kwamen er verzoeken om de banner korter en minder prominent te maken. Daarom hebben wij de hoeveelheid tekst verminderd en het ontwerp aangepast om de banner zo effectief mogelijk te maken. Hoewel deze veranderingen het aantal donaties n.a.v. van de banner hebben verlaagd, meenden we dat deze veranderingen in ieders belang waren. Samen met onze community hebben we nagedacht over de manier waarop we fondsen werven en welke boodschappen we het beste aan onze lezers kunnen sturen.

Vooruitblik: terugkerende donaties

We kijken ernaar uit ons komend jaar te gaan concentreren op het verhogen van het aantal terugkerende donaties, omdat deze een belangrijke en duurzame inkomstenbron voor ons zijn. We zijn onlangs begonnen met testen en zullen binnenkort de veelbelovende resultaten delen.

Online fondsenwerving Email

Het e-mail programma van de Wikimedia Foundation laat een blijvend en gezond groeipercentage zien. In vergelijking met het vorige fiscale jaar zijn de inkomsten met 19 procent gestegen en in totaal hebben we 25 procent meer donaties ontvangen.

Online fondsenwerving Email

Ons team vindt het belangrijk om donateurs elk jaar opnieuw betrokken te houden bij Wikipedia, met respect voor de tijd die we van hen vragen. Daarom hebben we vastgehouden aan onze strategie om jaarlijks maximaal drie e-mail verzoeken per donateur te sturen. De ervaring leert dat de tweede e-mail (hier getoond) de laagste response heeft, omdat hier de nieuwswaarde van e-mail 1 ontbreekt en ook de urgentie van e-mail 3. Daarom hebben we met een extra creatieve blik gekeken naar het verbeteren van de donaties n.a.v. e-mail 2.

Hier wordt een milestone-test afgebeeld, inclusief een nieuwe manier om de consistente bijdragen van donateurs te belonen met badges die ze elk jaar dat ze doneren kunnen verdienen. De tekst en het ontwerp van deze mail heeft geleid tot een constante toename van 8 procent in donaties per e-mail in meerdere landen en taalgebieden. Het versterkt het gevoel van trots bij Wikipedia-donateurs. We blijven de inhoud, het ontwerp en de namen van de badges het komende jaar testen in campagnes gericht op onze donateurs.


Vooruitblik: versterking van relaties

Ons testprogramma stelt ons in staat om veel te leren over onze donateurs. Dat maakt het makkelijker om gerichte en relevante boodschappen te kunnen sturen naar onze donateurs. In de toekomst zullen we de mogelijkheden om onze e-mailberichten te testen verder uitbreiden, zodat ze relevanter worden voor onze huidige en potentiële donateurs. We zijn verheugd dat we het team dat zich bezighoudt met langdurige relaties hebben kunnen uitbreiden en dat we nog meer mensen over Wikipedia kunnen informeren. We kijken ernaar uit e-mail te gebruiken als middel om meer donateurs voor Wikimedia te werven.

Grote giften

In het boekjaar 2018-2019 hebben meer dan 1600 mensen en instellingen giften ter waarde van 1.000 dollar of meer ter beschikking gesteld. Duizenden anderen hebben bijgedragen via donaties, fondsen en andere methoden die ook onder grote giften vallen. De grote giften bedroegen in totaal $14,1 miljoen, waaronder $1,1 miljoen van Google.org en $1 miljoen van de Brin Wojcicki Foundation. [6] Dit jaar was ook het eerste jaar van een subsidie van drie jaar van de Siegel Family Endowment, die het Wikimedia Research Team ondersteunt en het laatste jaar van een drie jaar durende subsidie van de Alfred P. Sloan Foundation, die helpt met de financiering van het structureren van gegevens op het Wikimedia Commons project. Dit project maakt het makkelijker om gelicenseerde foto's, audio en video kosteloos te delen of voor hergebruik beschikbaar te maken op Wikimedia Commons.

Grote giften helpen de Wikimedia Foundation om haar inkomstenstroom te diversifiëren en stellen vermogende donateurs in staat grote impact te maken op onze missie. Veel van onze grotere gevers kiezen ervoor genoemd te worden op onze donateurspagina.

Gezamenlijke giften

Het afgelopen jaar zijn er ruim 31.500 giften gedaan via filantropische- en sponsorprogramma's van bedrijven. Via gezamenlijke giften en looninhoudingen-programma's kunnen werkgevers en werknemers gezamenlijk doneren aan de Wikimedia Foundation, waarbij werkgevers de gift van individuele werknemers vaak verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.

Deze giften bedroegen in totaal $1.380,839, inclusief $448,279 door werknemers van Google, $207.542 van Apple en $161.649 van Microsoft. De inkomsten uit gezamenlijke giften zijn tijdens het fiscale jaar 2018-2019 met 36,85 procent gestegen.

Schenkingen

We lanceerden de Wikimedia Endowment in januari 2016 als specifieke en permanente financieringsbron om Wikipedia en andere Wikimedia projecten gericht op vrije toegang tot kennis te kunnen blijven realiseren. Onze missie is om de toegang tot kennis op de lange termijn te waarborgen.

Tot op heden hebben we $41 miljoen opgehaald van het oorspronkelijke doel om 100 miljoen dollar te werven in tien jaar. We zijn goed op weg om ons doel van 100 miljoen dollar eerder dan gepland te bereiken. Het afgelopen fiscale jaar hebben we $14.6 miljoen opgehaald aan grote en geplande giften (bijvoorbeeld via legaten, testamenten en stichtingen) en steun van jaarlijkse campagne-donateurs. Veel van onze grotere gevers kiezen ervoor genoemd te worden op onze Donateurspagina.

We zijn gestart met de ontwikkeling van een structureel giften-programma, inclusief de lancering van de Wikipedia Legacy Society gericht op donateurs die van plan zijn om Wikipedia te steunen via hun testament. Middels geplande giften verzamelen we toezeggingen van donateurs via de door hen opgestelde testamenten en financiële planningen. Vorig jaar hebben meer dan 10.000 donateurs interesse getoond in geplande giften als een manier om de toekomst van vrije kennisdeling te ondersteunen. Geplande giften bieden de mogelijkheid om groei op zowel de korte als de lange termijn te ondersteunen. We zullen de mogelijkheden tot geplande giften in de komende jaren blijven uitbreiden.

Van onze supporters

« Je geeft mijn nieuwsgierige geest zoveel plezier!!! »

« Hartelijk dank dat u altijd toegankelijk bent als ik op zoek ben naar informatie. »

« Petje af voor jullie harde werk! »

« Ik stel het zeer op prijs dat ik op elk moment van de dag en nacht zoveel kan leren. »

« Ik ben 58 jaar en niet opgegroeid in de digitale wereld. Ik vind het nog steeds een wonder. »

« Wikipedia is een geweldige leerkracht voor de hele wereld, die bovendien elke dag beter wordt. »

« Ik denk niet dat er iets vergelijkbaars is geweest in de geschiedenis van de mensheid. »

« Meer dan ooit is het belangrijk om een onbevooroordeeld en feitelijk referentiepunt te hebben. »

« Wikipedia heeft het lovenswaardige streven om objectief en eerlijk te kijken naar de diverse gezichtspunten op allerlei terreinen. »

« Ik vind het leuk dat de site open-minded is, zelfs over de meest controversiële onderwerpen, dat ze meningen vermijden en zich beperken tot de feiten. »

« We zouden hier niet zijn als Wikipedia er niet was. »

« Dank aan alle redacteurs, zelfs de anonieme, omdat jullie je inspannen om kennis voor iedereen toegankelijk te maken. »

« Wikipedia is een verbijsterende prestatie, jullie mogen trots zijn. »

« Wees jezelf'. 'Laat jezelf zien'! 'Wees gratis en zonder reclame. »

« Verkoop de gegevens van uw gebruikers niet'. »

« 'Ik kijk al jaren hoe je groeit en ik ben trots op je. »

« Dank u wel. »

« Dank u allemaal! »

« Wikipedia is gewoon een geweldige site. ... »

« Het helpt me in noodsituaties, als ik direct informatie nodig heb. »

« Het is ook een geweldige manier om voor de lol nieuwe dingen te leren. »

« DANK JE »

« Kennis en cultuur vormen de basis voor de menselijke vooruitgang. Zonder wederzijds respect en vrede is dat onmogelijk. »

« We hebben er veel meer van nodig voor iedereen, dus ga door met het goede werk. Jullie maken echt een verschil. »

Reactiepagina rapport

Dank u voor het lezen van het rapport. Bezoek onze reactiepagina om dit rapport met ons te bespreken. We delen graag informatie over het financieren van de Wikimedia Foundation en kijken uit naar uw feedback. We zullen uw opmerkingen en vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Voetnoten
  1. Vorig jaar hebben we 7+ millioen donoren gepubliceerd; hier had eigenlijk “7+ millioen donaties” moeten staan
  2. Continent totalen kunnen anonieme giften, geannuleerde giften en enkele offline donaties uitsluiten.
  3. Vorig jaar hebben we 7+ millioen donoren gepubliceerd; hier had eigenlijk “7+ millioen donaties” moeten staan
  4. “Overige” kunnen donaties betreffen van de Wikipedia-sidebar, Wikimedia Foundation “Wikimedia Foundation “ Manieren om te geven” pagina, Wikipedia-app, social mediaplatforms en ook enkele cheques, anonieme en spontane giften, bezoek donate.wikimedia.org direct) en offline donaties.
  5. De cijfers van voorgaande jaren kunnen geannuleerde en offline donaties uitsluiten. De bedragen die in dit fondsenverslag worden vermeld, voldoen niet aan de door de VS geaccepteerde boekhoudbeginselen en verschillen van de inkomsten gerapporteerd in ons Onafhankelijke Rekenkamerverslag en Interne Inkomsten Service Form 990 Tax Return.
  6. Het totaal van de grote giften fundraising is $14,1 miljoen, waarbij donaties onder de $1.000 zijn meegerekend die eveneens onder grote giften vallen, zoals door donateurs geadviseerde fondsen.