Fund drives/2005/Q4 planning/Translations/Fund drive notice-sv

Wikimedia behöver din hjälp i den pågående insamlingen. Se insamlingssidan för mer information.