Fund drives/2005/Q4 planning/Translations/Fund drive notice-gl

Wikimedia necesita a túa axuda na súa actual campaña de recolección de fondos.
Véxase a nosa páxina de recolección de fondos para máis detalles.