സ്‌ത്രീസ്വാതന്ത്യ്രവാദവും നാടോടിക്കഥകളും 2023

This page is a translated version of the page Feminism and Folklore 2023 and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.


 • Homepage
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • Commons homepage

ലോകത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ നാടോടി സംസ്കാരങ്ങളും സ്ത്രീകളും വിക്കിപീഡിയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര രചനാ മത്സരമാണ് ഫെമിനിസവും ഫോക്ലോറും.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നാടോടിക്കഥകളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിക്കി ലവ്സ് ഫോക്ലോർ (WLF) എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാമ്പെയ്‌നിന്റെ വിക്കിപീഡിയ പതിപ്പാണ് ഈ പദ്ധതി.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശമായ വിക്കിപീഡിയയിലും മറ്റ് വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോജക്ടുകളിലും മനുഷ്യ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നതാണ് മത്സരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം.ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നാടോടി സംസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് അഫിലിയേറ്റുകളുമായും ഗ്രൂപ്പുകളുമായും ഞങ്ങൾ പങ്കാളിത്തം പുലർത്തുന്നതിനാൽ ലിംഗഭേദം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു.

2019 മുതൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു ബഹുഭാഷാ വിക്കിപീഡിയ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ആഗോള വിക്കിലവ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വശം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്റർ വിക്കികൾ, ഇന്റർ-ഭാഷാ, ഇന്റർ-പ്രൊജക്റ്റ് സഹകരണം അനുവദിക്കുന്ന മെറ്റായിൽ പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

നൽകിയിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ തീമുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം, അതായത്, മിക്ക ഉപയോക്താക്കൾക്കും തീമിനോട് ചേർന്നുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, ഉത്സവങ്ങൾ, നൃത്തങ്ങൾ, പാചകരീതികൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ നാടോടി സംസ്കാരത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ദൈനംദിന ജീവിതം. ഞങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അത് പ്രധാന തീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലിംഗ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ അത് ഉള്ളടക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാംസ്കാരിക സംഭാഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്നതിനും മറ്റ് ജീവിതരീതികളോടുള്ള പരസ്പര ബഹുമാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നോക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഉപഭോഗത്തിന് സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യ അറിവും നൽകുന്നു.

തീം

ഈ വർഷം ഫെമിനിസവും ഫോക്‌ലോറും വിക്കിപീഡിയയിലെ നാടോടി സംസ്കാരം തീമിനൊപ്പം വിക്കി ലവ്സ് ഫോക്ലോർ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഫോക്കസുമായി ചേർന്ന് പ്രോജക്ടിനായി ഫെമിനിസം, സ്ത്രീ ജീവചരിത്രങ്ങൾ, ലിംഗ കേന്ദ്രീകൃത വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

ഫോക്ലോർ - ലോകമെമ്പാടും, ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ ഇത് നാടോടി ഉത്സവങ്ങൾ, നാടോടി നൃത്തങ്ങൾ, നാടോടി സംഗീതം, നാടോടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നാടോടി കളികൾ, നാടൻ പാചകരീതികൾ, നാടൻ വസ്ത്രങ്ങൾ, യക്ഷിക്കഥകൾ, നാടോടി നാടകങ്ങൾ, നാടൻ കലകൾ എന്നിവയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല , നാടോടി മതം, പുരാണങ്ങൾ മുതലായവ.

സത്രീകൾ നാടോടി കഥകളിൽ - ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഇത് നാടോടി കഥകളിലെ സ്ത്രീകൾക്കും വിചിത്ര വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, നാടോടി സംസ്കാരം (നാടോടി കലാകാരന്മാർ, നാടോടി നർത്തകർ, നാടോടി ഗായകർ, നാടോടി സംഗീതജ്ഞർ, നാടോടി കളി അത്ലറ്റുകൾ, പുരാണങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ, നാടോടിക്കഥകളിലെ വനിതാ പോരാളികൾ, മന്ത്രവാദിനികളും മന്ത്രവാദിനി വേട്ടയും, യക്ഷിക്കഥകളും മറ്റും)

സമയരേഖ

1 ഫെബ്രുവരി 2023 00:01 UTC - 31 മാർച്ച് 2023 11:59 UTC.

മത്സരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും

 • വിപുലീകരിച്ചതോ പുതിയതോ ആയ ലേഖനത്തിന് കുറഞ്ഞത് 3000 ബൈറ്റുകളോ 300 വാക്കുകളോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • ലേഖനം തെറ്റായി വിവർത്തനം ചെയ്ത യന്ത്രമായിരിക്കരുത്
 • ഫെബ്രുവരി 1 നും മാർച്ച് 31 നും ഇടയിൽ ലേഖനം വികസിപ്പിക്കുകയോ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യണം.
 • ലേഖനം ഫെമിനിസവും നാടോടിക്കഥകളും പ്രമേയത്തിനുള്ളിലായിരിക്കണം .
 • ലേഖനം Orphan ആയിരിക്കരുത്.
 • പകർപ്പവകാശ ലംഘനങ്ങളും ശ്രദ്ധേയത പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകരുത് കൂടാതെ പ്രാദേശിക വിക്കിപീഡിയ നയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ലേഖനത്തിൽ ശരിയായ അവലംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • ഫൗണ്ടൻ ടൂളിൽ വിക്കിപീഡിയ കാമ്പെയ്‌ൻ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക കോർഡിനേറ്റർക്ക് അഭികാമ്യമാണ്. ഡാഷ്‌ബോർഡിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് സജ്ജീകരിക്കാം.
 • പ്രാദേശിക കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഫൗണ്ടൻ ടൂൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ലേഖനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉള്ള ഫലങ്ങൾ മെറ്റാ-വിക്കി പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫല പേജിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
 • ഫൗണ്ടൻ ടൂൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി support(_AT_)wikilovesfolklore.org-നെ ബന്ധപ്പെടുക.


സമ്മാനങ്ങള്‍

മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവർക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ (അന്താരാഷ്ട്ര) (മിക്ക ലേഖനങ്ങളും):

 • ഒന്നാം സമ്മാനം: 300 യുഎസ്ഡി
 • രണ്ടാം സമ്മാനം: 200 യുഎസ്ഡി
 • മൂന്നാം സമ്മാനം: 100 യുഎസ്ഡി
 • Consolation top 10 winners: 50 USD Each
 • There will also be local prizes for most created articles on each local Wiki project. More information on the project page

(Prizes will be in gift vouchers/coupons only)

Jury Notice

Please complete the jury work and declare the results by 15 May 2023 or your community will be ineligible to receive prizes.