Wikimedia Foundation elections/Board elections/2006/Results/vi

2006 Bầu cử cho Ban Quản trị của Quỹ Hỗ trợ Wikimedia
Tổ chức


Văn bản này được xuất bản trước đây trên foundation-l.

Chúng tôi, đồng Viên chức Bầu cử, cho biết về kết quả của cuộc bầu cử Ban Quản trị năm 2006. Người thắng cử là Erik Möller, cũng được gọi "Eloquence" hay "Xirzon". Nếu Ban Quản trị tán thành kết quả và bổ nhiệm ông Möller làm ủy viên, ông sẽ thay cho Angela Beesley, cô đã xin từ chức năm nay. Nhiệm kỳ của ông Möller sẽ hoàn thành nhiệm kỳ của cô Beesley, và sẽ kết thúc với cuộc bầu cử thường vào năm 2007.

Tổng cộng 2.347 lá phiếu hợp lệ được gửi vào và được chấp nhận; kết quả dứt khoát được liệt kê ở dưới:

Hạng 1 - 987 (42%) - Eloquence (Erik Möller)
Hạng 2 - 702 (30%) - Mindspillage (Kathleen (Kat) Walsh)
Hạng 3 - 648 (28%) - Oscar (Oscar van Dillen)
Hạng 4 - 580 (25%) - Arnomane (Daniel Arnold)
Hạng 5 - 492 (21%) - Kim Bruning
Hạng 6 - 423 (18%) - AaronSw (Aaron Swartz)
Hạng 7 - 382 (16%) - Charles Matthews
Hạng 8 - 378 (16%) - Arno Lagrange
Hạng 9 - 375 (16%) - Cimon Avaro (Jussi-Ville Heiskanen)
Hạng 10 - 356 (15%) - Zuirdj (Juan David Ruiz)
Hạng 11 - 349 (15%) - Kelly Martin
Hạng 12 - 346 (15%) - UninvitedCompany (Steve Dunlop)
Hạng 13 - 323 (14%) - Improv (Pat Gunn)
Hạng 14 - 315 (13%) - Linuxbeak (Alex Schenck)
Hạng 15 - 297 (13%) - alex756 (Alex T. Roshuk Esq.)
Hạng 16 - 237 (10%) - Evrik (Bruce Andersen)
Hạng 17 - 109 ( 5%) - Ross.Hedvicek (Ross Hedvicek)

Chúng tôi muốn cám ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của tất cả mọi người phát triển, dịch giả, các người ủng hộ và quảng bá cuộc bầu cử này, và những người khác, và cám ơn đặc biệt đến Tim Starling.

Đồng Viên chức Bầu cử, Bầu cử cho Ban Quản trị Quỹ Hỗ trợ Wikimedia 2006

Essjay, James D. Forrester, Kizu Naoko, Dariusz Siedlecki, Jon Harald Søby