Khởi tạo một wiki Wikimedia mới

This page is a translated version of the page Create a new Wikimedia wiki and the translation is 100% complete.
Trang này mô tả việc khởi tạo wiki cho các hoạt động, ủy ban và chi nhánh của Wikimedia. Xem Yêu cầu một ngôn ngữ mới để biết thông tin về cách tạo wiki dự án Wikimedia bằng ngôn ngữ mới và Đề xuất cho các dự án mới vì đã đề xuất tạo một wiki dự án mới.

Đôi khi, một cộng đồng yêu cầu một wiki mới được tổ chức bởi Wikimedia Foundation. Nếu bạn cần có một wiki do Wikimedia Foundation lưu trữ, thì bạn cần điền vào một yêu cầu tại Wikimedia Phabricator. Trang này bao gồm một số chi tiết về quy trình tạo wiki thường hoạt động như thế nào và các yêu cầu để có một wiki mới là gì.

Nói chung, wiki không được tạo ra mà không có lý do chính đáng. Một wiki thường được tạo ra trong các nguyên nhân sau:

Việc rơi vào những danh mục đó không đảm bảo rằng wiki sẽ được tạo ra. Quản trị viên hệ thống có quyền từ chối yêu cầu tạo wiki vì bất kỳ lý do gì.

Trang này chỉ bao gồm thông tin chi tiết về các wiki nội bộ của Wikimedia (nghĩa là không phải các dự án nội dung). Nếu bạn quan tâm đến việc sẵn sàng cho một dự án nội dung mới, vui lòng đọc Yêu cầu ngôn ngữ mới thay thế.

Làm cách nào để yêu cầu một wiki mới được lưu trữ bởi Wikimedia Foundation?

 1. Nhận được sự đồng thuận - wiki này có thực sự cần thiết không? Nó sẽ được sử dụng để làm gì? Cộng đồng có liên quan, ủy ban trọng tài, hoặc cơ quan WMF, chịu trách nhiệm về wiki, đã đồng ý với việc tạo ra nó chưa?
 2. Yêu cầu thiết lập wiki. Lộ trình cho việc này là thông qua một yêu cầu thông qua mw:Phabricator (trình theo dõi tác vụ của Wikimedia).
  1. Gửi một nhiệm vụ trong Wikimedia Phabricator. Vui lòng sử dụng biểu mẫu dành riêng để tạo wiki. (xem Hướng dẫn về Phabricator nếu bạn chưa từng sử dụng Phabricator trước đây);
  2. Đảm bảo rằng nhiệm vụ bao gồm một URL dẫn đến sự đồng thuận cục bộ trên wiki, tốt hơn là sử dụng một liên kết cố định (nhấp vào liên kết "Permanent link" trong hộp công cụ, liên kết này sẽ làm cho URL kết thúc bằng &oldid=...); trang tại URL này cũng phải liên kết đến nhiệm vụ;
  3. Wiki nên hoạt động ở tên miền nào? Lưu ý rằng WMF sẽ không lưu trữ wiki tại tên miền của riêng bạn, thay vào đó, bạn sẽ phải sử dụng tên miền phụ của wikimedia.org (hoặc, trong những trường hợp đặc biệt, như wiki của ủy ban trọng tài, wikipedia.org).
  4. Wiki nên có khả năng hiển thị như thế nào? (xem bên dưới để biết chi tiết)
 3. Nếu wiki cần cấu hình đặc biệt khi nó được thiết lập, thì hãy yêu cầu điều đó cùng lúc. Ví dụ:
  • Ai có thể đọc?
  • Ai có thể sửa đổi?
  • Việc tạo tài khoản chỉ được phê duyệt hay bởi bất kỳ ai nhấp vào "tạo tài khoản"?
  • Thông báo qua thư điện tử có được bật không? (thường là có)
  • Có nên bật một số tiện ích nhất định như Biên dịch không?
  • Có bất kỳ không gian tên đặc biệt cần thiết? (Ví dụ, Wiki VRT có thể có một không gian tên cho "Phản hồi:" và "Thảo luận phản hồi:")
  • Có cần bất kỳ cài đặt tùy chỉnh nào để tải lên không - ví dụ: tính năng tải lên bị vô hiệu hóa hoặc cho phép các loại tập tin bất thường?
 4. Đảm bảo làm theo yêu cầu trên Phabricator và hãy trả lời bất kỳ câu hỏi nào có thể xuất hiện trong cuộc thảo luận.

Lưu ý: Nếu dự án của bạn là riêng tư hoặc "fishbowl" (xem bên dưới để biết chi tiết), bạn cần cung cấp chi tiết liên hệ cho hành chính viên ban đầu của mình (tên người dùng + thư điện tử). Họ sẽ nhận được thông tin xác thực tài khoản ban đầu qua thư điện tử và sẽ chịu trách nhiệm tạo tài khoản cho những người khác. Họ sẽ muốn kiểm tra những điều cơ bản của wiki - đăng nhập; xác minh họ có quyền hành chính; xác minh cài đặt quyền riêng tư chính xác và khả năng hiển thị tồn tại; xác minh rằng tải lên hoạt động; xác minh rằng chỉnh sửa hoạt động. Tất cả những thứ này đều yêu cầu thiết lập ở cuối máy chủ và sau khi hoạt động sẽ tiếp tục hoạt động. Họ cũng sẽ muốn tạo tài khoản và giữ quyền bảo quản viên/hành chính viên ở những tài khoản này nếu cần.

Đối với các wiki công khai, vui lòng yêu cầu quyền truy cập ban đầu của hành chính viên từ các Tiếp viên của Wikimedia ("chỉ" áp dụng cho các wiki đặc biệt; wiki nội dung không đủ điều kiện cho một hành chính viên, thay vào đó, nó sẽ được bổ nhiệm khi wiki phát triển).

Xin chúc mừng - sau khi yêu cầu của bạn được xem xét trong Phabricator, được thảo luận và phê duyệt - bạn sẽ có wiki của mình!

Cài đặt hiển thị wiki

Một wiki có thể được tạo bằng một trong ba cài đặt hiển thị. Người dùng thường nhầm lẫn về ý nghĩa của chúng và liệu một wiki do WMF lưu trữ có thể làm những gì họ muốn từ nó hay không.

 • Wiki công khai: mọi người đều có thể đọc và viết trên wiki, kể cả thành viên vô danh; cài đặt tương tự như hầu hết các dự án nội dung có
 • Fishbowl wiki: mọi người có thể đọc nội dung wiki, nhưng chỉ những người có tài khoản mới có thể chỉnh sửa nội dung đó
 • Wiki riêng tư: chỉ những người có tài khoản mới có thể đọc hoặc chỉnh sửa wiki

Đối với wiki cá nhân và wiki cá nhân, tài khoản wiki là cục bộ, không được kết nối với SUL. Điều đó có nghĩa là quản trị viên hệ thống tạo một tài khoản ban đầu, chia sẻ mật khẩu của nó với người yêu cầu, người này sau đó sẽ tạo tài khoản cho những người khác cần truy cập.

Cơ bản

Có nhiều cách để thiết lập một wiki mới khi nói đến các trang, nội dung, bản mẫu, tiện ích, v.v.

Bản mẫu, tiện ích, v.v.
Xem Bộ công cụ dành cho người mới bắt đầu dành cho wiki ngôn ngữ nhỏ hơn để biết danh sách các tài nguyên kỹ thuật chung và đề xuất cho wiki mới (không chỉ wiki nội bộ). Các tài nguyên này bao gồm các hướng dẫn về bật tiện ích và bot, nhập bản mẫu, tùy chỉnh trang chính, định cấu hình trang wiki, v.v.
Thiết lập trang
Các trang mẫu mô tả một thiết lập đã được sử dụng trước đây và hoạt động tốt tại wiki đặc biệt của Ủy ban Trọng tài. Nó chứa phần đánh dấu mà bạn có thể sao chép và dán để tạo các trang cơ bản nếu cần. Hãy tùy chỉnh nó! Lưu ý: Hầu hết trang này được viết vào năm 2008, vì vậy một số hoặc tất cả thông tin trong đó có thể đã lỗi thời.
Riêng tư trên Trang Chính
Trang Chính của wiki của bạn luôn hoàn toàn công khai. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy nó, cũng như bất kỳ bản mẫu thông tin được nhúng nào được sử dụng trên trang chính. Bạn cũng không thể xóa các bản sửa đổi khỏi nó. Vì vậy, nếu wiki của bạn ở chế độ riêng tư, bạn nên đặt trang chính của mình thành trang "công khai" cho bất kỳ ai và đặt trang chính trỏ đến trang chính phụ (không công khai) (tức là cổng thông tin) cho những người có tài khoản người dùng trên wiki và có thể truy cập trang chính phụ đó.


Xem thêm