Community Wishlist Survey 2022/Miscellaneous/Check if a page exists without populating WhatLinksHere/Proposal/pl

  • Problem: Does a wiki page exist? This should be a simple thing to check in a template or module, and it partly is – you can use the #ifexist parser function. However, due to the way that this has been implemented in MediaWiki, this has unexpected consequences: pages that call the templates/modules that do this check will now appear in Special:WhatLinksHere. These false flags cause significant problems for editors that are working on resolving misplaced wikilinks, such as links to redirects or disambiguation pages. That in turn leads to them objecting to the use of any template/module that checks for the existence of a page to see if they should link to it.
  • Proposed solution: Przebudowa działania bazy danych MediaWiki tak, aby użycie #ifexist nie powodowało pojawienie się wywołującej strony w Linkującynie jest to jednak takie proste.
  • Who would benefit: Twórcy szablonów, którzy chcą dodać sprawdzanie, czy jakaś strona istnieje. Edytorzy, którzy zmieniają linki do ujednoznacznień którzy nie chcą widzieć fałszywych linkowań w Linkujących.
  • More comments: To powracająca prośba o poprawę długu technicznego. Proponowano to już w latach 2015, 2017, 2019, oraz 2021. Jest obejście polegające na odczycie informacji o zabezpieczeniu strony przed edycją; zobacz en:Template:Linkless exists, ale nie jest to na dłuższą metę dobre rozwiązanie.
  • Phabricator tickets: phab:T14019 (from 2007), phab:T268526 (the wider database structure issue)
  • Proposer: Mike Peel (talk) 19:04, 14 January 2022 (UTC)[reply]