Community Wishlist Survey 2021/Multimedia and Commons/Audio file player

Audio file player

Polski: Odtwarzacz plików audio

  • Problem: Obsolete video player that supports audio
  • Who would benefit: Everyone listening to audio files
  • Proposed solution: Replace the current player with a simpler one used in html-5, or create a new one
  • Phabricator tickets:
  • Proposer: Borys Kozielski (talk) 15:19, 17 November 2020 (UTC)[reply]

Discussion

Świetny pomysł. Najlepiej by było gdy to był odtwarzacz wielofunkcyjny dobrze dostosowany do każdej możliwości. Marek Mazurkiewicz (talk) 15:35, 17 November 2020 (UTC)pa fajnie jakby miał listy odtwarzania i zmianę prędkości odtwarzanania. Marek Mazurkiewicz (talk) 15:37, 17 November 2020 (UTC)[reply]

Is this necessarily different from "Inline Audio-Player for pronunciations and other usages"? --Joalbertine (talk) 18:18, 19 December 2020 (UTC)[reply]

Voting