This page is a translated version of the page Closed wiki and the translation is 100% complete.

Wiki đã đóng hoặc wiki đã khóa là một wiki công khai nơi chỉnh sửa đã bị vô hiệu hóa cho tất cả mọi người ngoại trừ một số lượng hạn chế người dùng thuộc một số nhóm người dùng địa phương hoặc toàn cầu (thường là tiếp viên). Wiki nội dung bị khóa khi các dự án tương ứng bị đóng. (Xem Chính sách đóng dự án). Wiki không nội dung có thể bị đóng khi chúng không cần thiết nữa. Bất kỳ wiki đã đóng nào cũng có sẵn để đọc.

Khóa (khóa mềm) được thực hiện bằng cách loại bỏ các nhóm người dùng địa phương 'edit', 'move', 'upload' và các quyền người dùng liên quan đến chỉnh sửa khác (xem InitialiseSettings.php danh sách đầy đủ) khỏi '*', 'user', 'autoconfirmed' và 'sysop' và sau đó gán các quyền này cho nhóm người dùng 'steward' địa phương. Vì vậy, trong số những người dùng địa phương chỉ có tiếp viên mới có thể chỉnh sửa wiki đã đóng. Người dùng toàn cầu những người có một số hoặc tất cả các quyền người dùng bị xóa cũng có thể chỉnh sửa chúng. Hiện tại chỉ có các thành viên của các tiếp viên, người sửa giao diện, quản trị viên hệ thống, người sáng lậpnhân viên có khả năng như vậy.

Xem thêm