Диалог на сдруженията/ Резюме

This page is a translated version of the page Chapters Dialogue/Summary and the translation is 83% complete.

Резюме

Уикимедия е глобално движение: Фондация Уикимедия, сдруженията на Уикимедия и международната общност работят и се борят за свободно познание. През пролетта на 2013 г., Уикимедия Германия започна структурирана преценка на нуждите, целите и историите на организациите на движението: Диалогът на сдруженията. Проектът е ръководен от Никол Ебер и той нае Кира Кремер, която адаптира методологията на Проектно мислене за процеса.

В хода на проекта (август 2013-февруари 2014), бяха интервюирани 94 представители на сдруженията на движението (доброволци и персонал), Фондация Уикимедия, както и от Комитета за разпределение на фондовете, и Комитета по присъединяване.

Интервюираните споделиха вижданията си за ролите и взаимоотношенията в рамките на движението; за отговорностите на това да бъдеш сдружение или Фондацията. Те описаха целите и историите си, от каква подкрепа се нуждаят, и кой смятат, че може да им предложи такава подкрепа.

Синтезирането на всички интервюта показа общата картина на движението и кои са най-належащите въпроси. Констатациите и изводите обхващат тези основни области, които в миналото са имали голямо влияние върху движението, каквото имат и днес.

Липса на съпричастност и запазването на старите истории: Всички конфликти, описани в този отзив, се основават на причини, които са дълбоко вкоренени в представите на хората един към друг, и все още съществуват и днес. Всяка страна в движението има своите собствени нужди и се опитва да реши проблемите в собствения си интерес, като същевременно не проявява съпричастност към други мнения, становища, контекст и поведение.

Measuring success when exploring new territory: The movement lacks a definition of what impact actually means to it, as all Wikimedia activities can be described as exploring entirely new territory. Chapters struggle with proving that they and their activities are worth invested in while WMF has difficulty providing a clear movement strategy.

Организационни структури: Организационните структури израснаха органично без никаква официална препоръка за или без анализ на най-добрата организационна форма за постигане на въздействие. Липсата на споделено разбиране за ролята на сдруженията и приносите им към движението причинява силна несигурност и подхранва конфликти и неразбирателства.

Money-driven decisions: Creating a consensus about money, its collection and responsible dissemination (donors’ trust!) is scarcely possible. The Haifa trauma persistently blights the relationship between WMF and the Chapters, fuelled by additional disagreement about the new fundraising and grantmaking processes.

Празнина в лидерството: Кой трябва да поеме ролята на лидер и как трябва да изглежда лидерството в Уикимедия? Възприемайки по-тесен фокус, Фондация Уикимедия ясно заяви, че не вижда развитието на структурите за движението като нейно задължение. Сдруженията от друга страна, очакват Фондацията да поеме водеща роля в развитието на сдруженията, докато тя очаква от тях да бъдат по-активни.

Нито един от тези конфликти не може да се разглежда поотделно, и на първо място, не може да се постигне никакво решение без пълното разбиране и откровените разговори за причините. Следователно считаме, че би било доста безотговорно да се предлагат решения за всеки от описаните проблеми. Вместо това, ние отделихме някои сериозни въпроси от изводите, които се нуждаят от спешно разглеждане и отговор по открит и подробен начин:

  1. Какво ние, като движение, искаме да постигнем? Дали управляваме уебсайт или насърчаваме свободно познание? Защо правим нещата, които правим, и защо?
  2. Как определяме въздействието, когато проучваме нови територии? И как измерваме успеха?
  3. Каква е ролята на Фондация Уикимедия?
  4. Как искаме да общуваме помежду си? Как можем да изградим необходимата съпричастност и да се учим един от друг? Как можем да преодолеем старите събития и разбирания?
  5. Откъде идват парите и къде трябва да отидат? Дали парите трябва да бъдат ограничаващият фактор, когато се стремим към свободното познание?
  6. Каква рамка на движението е най-подходяща за изпълнение на мисията на Уикимедия?

Начинът, по който са нещата в момента, пречи на движението да се стреми ефективно към свободно познание. Вместо да използва пълния си потенциал за развиване на мисията си, то се върти около себе си. Общата мисия е в сериозна опасност, ако движението не се справи с причините за проблемите си.

Към тези сериозни въпроси може да се подхожда само по структуриран и професионален начин, с всеотдайност и ангажираност. Няма смисъл в човъркането на симптомите и намирането на единични решения за проблемите.

The Chapters Dialogue concludes with the recommendation to build upon the insights and to initiate a sequel: the design of a framework for the Wikimedia movement in which it can work strongly and effectively towards its mission in a professional way, yet stay true to its grassroots and maintain its diversity.

Interested in details?
Want to read the whole report offline?
Lost in report?