Chapters Dialogue/Insights/Diversity and Vocabulary/nl

This page is a translated version of the page Chapters Dialogue/Insights/Diversity and Vocabulary and the translation is 100% complete.
Dialoog verenigingen

Het definiëren van vrijwilligers en gemeenschap

Wat is precies een vrijwilliger?

Hoe begrijpt u de term "vrijwilliger"?

Wanneer mensen de term vrijwilligers gebruiken, denken ze aan één of meerdere of misschien zelfs alle van deze termen tegelijk:

 • Redakteur
 • Lid van een vereniging
 • Actief lid
 • Bestuurslid
 • Lid van de gemeenschap
 • Lid van een commissie
 • Wikipediaan
 • Wikimediaan

En heeft de term heeft niet alleen betrekking op hun belangrijkste verbondenheid, maar kan het ook betrekking hebben op hun belangrijkere activiteiten. Vrijwilligers kunnen worden beschreven in één, twee of meer van de volgende categorieën:

 • Online vrijwilligers
 • Offline vrijwilligers
 • "Nieuwe" vrijwilligers
 • Veteranen
 • Eenmalige vrijwilligers
 • Langdurig participerende vrijwilligers, sterk betrokken
 • Project initiatoren en leiders

Bovendien is bijna elke combinatie van bovenstaande mogelijk, het spectrum is enorm. Wat bedoelt men dan met "vrijwilligers empoweren"?

Wat betekent vrijwilligerswerk?

Zoals eerder vermeld, werken alle verenigingen in een individuele context en moeten zij daarom verschillende soorten omstandigheden aanpakken, die op hun beurt het begrip van vrijwilligerswerk beïnvloeden.

 • Regelgevend beleid: Promoot de overheid vrijwilligerswerk? Worden vrijwilligersactiviteiten ondersteund?
 • Culturele gewoonten en samenleving: Vrijwilligerswerk kan op vrijwel elk gebied worden toegepast, variërend van het bieden van onderdak en voedsel aan mensen, het helpen na een orkaan, het verzorgen van oude of gehandicapte mensen, het lesgeven aan schoolkinderen en nog veel meer. Maar hoe zit het met Vrije Kennis? En is er überhaupt een cultuur van vrijwilligerswerk?
 • Economie: Zijn mensen rijk? Hebben ze tijd om vrijwilligerswerk te doen?
 • Onderwijs: Wat betekent Vrije Kennis voor mensen? Gaat het om het bieden van basisonderwijs aan mensen die er geen toegang toe hebben? Of gaat het om het ontplooien van activiteiten die bijvoorbeeld vrije licenties en de bijbehorende wetten promoten?
 • Grootte van het land: Is het makkelijk om (vrijwilligers)mensen en activiteiten te coördineren of is het een logistieke nachtmerrie?

Deze vragen hebben een grote invloed op het begrip van vrijwilligerswerk. Elke vereniging moet antwoorden vinden, en deze antwoorden beïnvloeden op welke soort activiteiten een vereniging zich richt, welke diensten het aan vrijwilligers biedt en hoe het zijn strategie in het algemeen vormt. Er zijn geen gemeenschappelijke richtsnoeren voor de betekenis van vrijwilligerswerk, maar zij zijn nodig om een solide basis te creëren voor het opstellen van een mobiliteitsstrategie en het meten van het succes ervan.

Wie is “de gemeenschap”?

De definitie van de term gemeenschap is eveneens dubbelzinnig. Er zijn verschillende vragen die ontstaan als men luistert naar Wikimedianen die over de gemeenschap praten:

 • Wie maakt deel uit van de gemeenschap en wie niet?
 • Redacteuren? Verenigingen? Partnerorganisaties? Alleen vrijwilligers? Of medewerkers ook?
 • Behoort WMF-personeel tot de gemeenschap? Wat is er met de Raad van Bestuur?
 • Is er een verenigde gemeenschap? Of een aantal sub-gemeenschappen?
 • Hoe hebben de verenigingen betrekking op "de gemeenschap"? Hebben zij een "eigen" gemeenschap?
 • Hoe heeft WMF betrekking op de gemeenschap? Wat betekent 'gemeenschap dienen' en 'gemeenschap waarde creëren'?
 • Hoe heeft de term "beweging" verband met de term "gemeenschap"?

De gevolgen hiervan zijn onduidelijk en iedereen is vrij om zijn eigen interpretatie te geven. En als iedereen zijn eigen conclusies trekt, zijn de volgende stappen en acties individueel in plaats van gestroomlijnd tussen de eenheden van de beweging.

Verscheidenheid aan verenigingen

Een andere uitdaging is het aantal en de verscheidenheid van aangesloten leden in de Wikimedia-beweging. Zoals eerder beschreven verschillen de verenigingen niet alleen in omvang, ouderdom en omvang van de activiteiten, maar ook in de voorwaarden waaronder zij actief zijn. Er zijn verschillende aspecten die de doelstellingen, activiteiten, praktijken, taken en hulpmiddelen van de verenigingen beïnvloeden. Om slechts een paar voorbeelden per categorie te geven:

 • Regelgevend beleid: Is vreemde valuta toegestaan in het land? Kan de organisatie financiering in vreemde valuta (van WMF) ontvangen? Is er financiële steun voor niet-gouvernementele organisaties (bijv. wetgeving die bepaalt dat 1% van de belastingen naar non-profitorganisaties gaat; gifthulp)? Wordt een NGO die samenwerkt met een Amerikaanse stichting beschouwd als een politiek risico? Welke gebieden zijn gereguleerd? Censuur? enz.
 • Culturele gewoonten en samenleving: Is er een cultuur van vrijwilligerswerk? Geven mensen om Vrije Kennis? Wat betekent Vrije Kennis voor mensen? Hoe open is de samenleving? Welke rol speelt technologie in de samenleving en in het dagelijks leven?
 • Economie: Wat is het welvaartsniveau? Doneren mensen? Hebben mensen tijd om vrijwilligerswerk te doen? Kunnen mensen contributie betalen? Gaan instellingen gratis samenwerken of verwachten ze er iets voor terug (bijvoorbeeld reclame, invloed op content)? In welk stadium van ontwikkeling bevindt het land zich?
 • Opleiding: Wat is het opleidingsniveau? Hebben alle mensen toegang tot onderwijs? Wordt het onderwijs (bijvoorbeeld over geschiedenis) beïnvloed door het huidige politieke leiderschap? Wat heeft dit land het meest nodig op het gebied van kennis en onderwijs?
 • Betekenis van vrijwilligerswerk: Betekent vrijwilligerswerk het bieden van onderdak en voedsel aan mensen, in plaats van Vrije Kennis? (zie hierboven)
 • Grootte van het land: Is het land groot en maakt het coördineren van mensen en activiteiten erg moeilijk? Of is het klein, met een goed transportsysteem waardoor het gemakkelijk is om bijeenkomsten te coördineren?
 • Taal: Wordt er meer dan één taal gesproken in één land? Deelt het land zijn taal met andere landen? Hebben mensen Engelse vaardigheden om met de internationale gemeenschap te communiceren?

Alle deze dimensies komen in het spel wanneer de verenigingen de missie interpreteren en zullen een grote invloed hebben op de vaststelling van de respectieve doelstellingen, prioriteiten en activiteiten.

De verscheidenheid aan activiteiten is enorm, waardoor het een grote uitdaging is om te vergelijken, te meten en te evalueren. Een vereniging biedt studenten de mogelijkheid om hun door de universiteit vereiste "sociale dienst" te verrichten door Wikipedia te bewerken; een andere vereniging zal een Wiki opzetten voor een lokale inheemse taal en dus de kans op overheidssupport voor de taal verhogen; een derde zal investeren in activiteiten voor het pleiten van auteursrechten; een vierde zal veel gelijkgestemde organisaties hebben die dichtbij en samenwerken, een vijfde met de "eenzame fanaat" die alleen vecht voor het idee van vrije kennis, enzovoort.

Gezien de situatie waarin er geen algemene overeenstemming over doelstellingen en activiteiten bestaat, selecteert elk van de verenigingen de doelstellingen en werkzaamheden die het meest betekenisvol lijken te zijn voor de eigen situatie.

Learn more about
Or go back to