ප්‍රවර්ගය:සැකිලි

This page is a translated version of the page Category:Templates and the translation is 100% complete.
Translate
මෙම පිටුව කාණ්ඩයකි.

කාණ්ඩය හි මෙටා-විකී හි භාවිතා කර ඇති සියලුම සැකිලි සිංහල ට පරිවර්තනය කර ඇති අතර, සහ වෙනත් පිටු එකම භාෂාවට පරිවර්තනය කර ඇති අතර, එයින් අදහස් වන්නේ {{TNT|Name}} භාවිතයෙන් සම්ප්‍රේෂණය කළ යුතු බවයි, එහිදී Name යනු “/si” භාෂා උපසර්ගය නොමැතිව මූලික පිටු නාමයයි.

Subcategories

This category has the following 8 subcategories, out of 8 total.

E

H

L

Pages in category "ප්‍රවර්ගය:සැකිලි"

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.