CIS-A2K/Reports/CIS-A2K Quarterly Report 2/Bengali

Total & New EditorsEdit

 
Total editors-Bangla Wikipedia (Oct - Dec 2013)
 
New editors-Bangla Wikipedia (Oct - Dec 2013)

Active & Very Active EditorsEdit

 
Active editors-Bangla Wikipedia (Oct - Dec 2013)
 
Very active editors-Bangla Wikipedia (Oct - Dec 2013)

No. of ArticlesEdit

 
Number of articles-Bangla Wikipedia (Oct - Dec 2013)