CIS-A2K/Reports/CIS-A2K Quarterly Report 1/Bengali

Total & New Editors edit

 
Total editors-Bangla Wikipedia (Jul - Sep 2013)
 
New editors-Bangla Wikipedia (Jul - Sep 2013)

Active & Very Active Editors edit

 
Active editors-Bangla Wikipedia (Jul - Sep 2013)
 
Very active editors-Bangla Wikipedia (Jul - Sep 2013)

No. of Articles edit

 
Number of articles-Bangla Wikipedia (Jul - Sep 2013)