Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/Results/ne

मतदान १२ जुन २०११ मा सकियो । अबका मतहरू मान्य हुने छैनन् ।
नतिजाको घोषणा १५ जुन २०११ मा भइसकेको छ ।
२०११ बोर्डको चुनाव
संस्था

२०११ विकिमीडिया बोर्ड चुनाव समितिले २०११ बोर्ड मतदानको परिणाम १५ जुन २०११ को दिन गर्नेछ।