Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning4/mk

Изборите завршија на 10 август 2009. Повеќе не се прифаќаат гласови.
Резултатите ќе бидат објавени на 12 август 2009.